22 januari 2018Voorstel meer flexibiliteit verlaagde btw-tarieven

Op 18 januari heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het vaststellen van btw-tarieven.

Dit voorstel samen met het voorstel dat voorziet in een modernere (en ook ruimere) kleine ondernemersregeling zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Europese Commissie (hierna: EC) om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU.

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd zien de EU-landen btw-tarieven als een nuttig instrument om een aantal van hun beleidsinitiatieven te ondersteunen. De EC komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft. De lidstaten zullen meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen.

Meer flexibiliteit verlaagde btw-tarieven

De EC wil af van de ‘complexe lijst’ van producten die worden uitgezonderd van het algemene tarief (in Nederland 21 procent). Onder meer voedingsmiddelen, geneesmiddelen, bloemen, water en boeken vallen in de EU onder een gereduceerd tarief (in Nederland 6 procent).

Ter vervanging van de huidige lijst wil de EC juist een zwarte lijst introduceren met producten die in alle EU-lidstaten onder hun algemene tarief dienen te vallen. Voorbeelden van producten en diensten op de zwarte lijst zijn wapens, tabak, benzine, alcoholische drank, smartphones, huishoudelijke apparaten, consumenten elektronica en financiële diensten.

De lidstaten blijven vrij in de keuze van hun algemene tarief zolang dat maar minimaal 15 procent is. Naast een algemeen tarief van minimaal 15% zullen de lidstaten kunnen voorzien in:

– twee verschillende verlaagde tarieven tussen 5% en het door de lidstaat gekozen algemene tarief
– een tarief tussen 0 % en de verlaagde tarieven
– één vrijstelling van btw (of ‘nultarief’)

Om de overheidsinkomsten te waarborgen moet in het nieuwe systeem het gewogen gemiddelde btw-tarief in een land wel minstens 12 procent zijn. De nieuwe regeling bekent ook dat voor alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het algemene tarief vallen, dit daarna ook mogelijk blijft.

De Europese Commissie kan ambitie niet worden ontzegd. De voorgestelde maatregelen zijn een vervolg op de ‘pijlers’ om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, die in oktober 2017 zijn voorgesteld, en het btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EUY, dat in april 2016 is gepresenteerd. Dit voorstel samen met het voorstel dat voorziet in een modernere (en ook ruimere) kleine ondernemersregeling wordt nu ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moeten door de Raad worden aangenomen. Pas als alle (28) EU-lidstaten met dit voorstel van de EC akkoord gaan is de mogelijkheid om meer verlaagde tarieven toe te passen een feit. Dit voorstel heeft naar onze mening veel kans van slagen, aangezien er in veel EU-lidstaten veel animo bestaat om meer vrijheid te krijgen om hun beleidskeuzen duidelijk te maken door middel van hun btw-tarieven. Het berekenen van een gewogen gemiddelde btw-tarief (dat minstens 12% moet zijn) is echter wel een lastige klus. Verder blijkt uit het op 10 oktober 2017 gesloten regeerakkoord dat Nederland in 2019 het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd. Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op