18 oktober 2018Voorstel btw quick fixes aangenomen

De EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over vier quick fixes uit het EU-voorstel quick fixes voor de btw. De quick fixes zorgen voor vereenvoudiging van het huidige btw-systeem en treden in werking per 1 januari 2020.

Quick fixes

Het gaat om de volgende vier quick fixes:

1. Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor voorraad op afroep

Op basis van deze vereenvoudiging hoeft (onder voorwaarden) bij een overbrenging van voorraad geen fictieve intracommunautaire levering en verwerving en vervolgens een lokale levering te worden aangegeven door de leverancier. In plaats daarvan geeft de leverancier een intracommunautaire levering (hierna: ICL) aan op het moment dat de afnemer goederen onttrekt aan de voorraad en de afnemer geeft op hetzelfde moment een intracommunautaire verwerving (hierna: ICV) aan. De vereenvoudiging is alleen van toepassing wanneer de afnemer bekend is.

2. Erkenning van het btw-identificatienummer van de klant als een materiële voorwaarde om een intra-EU levering van goederen van btw vrij te stellen

Indien de leverancier geen btw-identificatienummer van zijn afnemer heeft ontvangen of als de leverancier zijn opgaaf ICP niet correct heeft ingevuld, heeft de leverancier geen recht op toepassing van het nultarief voor ICL’s. Beide voorwaarden zijn overigens nu geen materiële voorwaarden om het nultarief te mogen toepassen. EU-lidstaten kunnen toepassing van het nultarief niet weigeren wanneer nu niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij kunnen ‘slechts’ straffen/boetes opleggen. Per 1 januari 2020 kunnen lidstaten de toepassing van het nultarief wel weigeren, indien niet aan deze voorwaarden is voldaan.

3. Vereenvoudiging van de regels van de wijze waarop het vervoer kan worden toegerekend aan een van de schakels (ketentransacties)

Dit is in feite een codificatie van recente jurisprudentie van het HvJ. De schakel waaraan het vervoer moet worden toegerekend is de schakel waarin de ICL en de ICV plaatsvinden. Uitgaande van de keten A-B-C, indien B het vervoer regelt of laat regelen, moet het vervoer worden toegerekend aan de schakel A-B. Dit is anders als B aan A een btw-identificatienummer van de lidstaat verstrekt waar het vervoer van de goederen aanvangt. B wordt dan geacht zelf de ICL te verrichten in plaats van A. Het vervoer moet dan worden toegerekend aan de schakel B-C. Deze quick fixe heeft geen invloed op de vereenvoudigde ABC-regeling. Deze regeling blijft namelijk gelden.

4. Harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor het bewijs om het btw-nultarief bij intracommunautaire transacties toe te passen

De documenten die opgenomen zijn in het voorstel om toepassing van het nultarief te bewijzen zijn beperkt. Het lijkt erop dat deze documenten op zichzelf in ieder geval voldoende zijn om toepassing van het nultarief te bewijzen. Het op andere wijze bewijzen van het van toepassing zijn van het nultarief is afhankelijk van de regels die in de desbetreffende lidstaat gelden.

Tip-teken! Wij raden aan om na te gaan wat de gevolgen zijn van de quick fixes voor uw clienten/onderneming. Uiteraard zijn wij als BTW-INSTITUUT u hierbij graag van dienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op