25 mei 2020Volledige btw-aftrek gemeente vanwege levering multifunctionele accommodatie aan beheerstichting

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente de btw op de bouwkosten van een multifunctionele accommodatie (MFA) in aftrek mag brengen. Volgens het hof hebben de betaling van de koopprijs en de levering van het nieuwe gebouw aan de beheerstichting daadwerkelijk plaatsgevonden en vormen zij economische prestaties. Het feit dat de koopprijs slechts 10% bedraagt van de investeringskosten betekent volgens het hof niet dat sprake is van een symbolische vergoeding. Ook het feit dat de verkoopprijs niet tot stand is gekomen na optimalisering van vraag en aanbod staat volgens het hof er niet aan in de weg dat economische activiteit heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft gehandeld als btw-ondernemer en de levering van de nieuwe MFA door de gemeente aan de beheerstichting is belast met btw. Kortom, de btw op bouwkosten mag in aftrek worden gebracht door de gemeente. Let op: in de praktijk is het sterk afhankelijk van de feitelijke situatie of de levering van een MFA aan een beheerstichting tegen een lage vergoeding een btw-voordeel oplevert. Het verdient in de praktijk daarom aanbeveling om als gemeente bij het voornemen om een MFA te realiseren of te verbouwen tijdig advies in te winnen om te bezien of en, zo ja, hoe de btw-druk geoptimaliseerd kan worden. Uiteraard zijn wij u hiermee graag van dienst.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op