17 juli 2013Volledige btw-aftrek duurzame aanpassingen loods die tijdelijk privé gebruikt wordt

Een btw-ondernemer kan investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden volledig tot het btw-ondernemingsvermogen rekenen. Indien een btw-ondernemer dit doet, dan had hij tot 2011 in beginsel recht op volledige aftrek van de btw en moest hij, gedurende een periode van 4 jaar (bij roerende investeringsgoederen) of 9 jaar (bij onroerende goederen) na het jaar van ingebruikneming, jaarlijks 19% (en sinds 1 oktober 2012 21%) btw betalen over 1/5 of 1/10 van de aan het privégebruik toe te rekenen aanschaf- of bouwkosten. 

In de zaak X gaat het om een bijzondere situatie: een volledig zakelijk gebruikte loods van een v.o.f. is gedeeltelijk verbouwd, om tijdelijk gebruikt te worden voor bewoning door de firmanten. Na dit tijdelijke privégebruik is het gedeelte weer in gebruik genomen voor bedrijfsdoeleinden. De v.o.f. heeft de btw op de kosten van de verbouwing volledig in aftrek gebracht. De inspecteur bestreed het recht op aftrek echter, nu ter zake van de aanschaf van de loods geen btw in aftrek was gebracht. De Hoge Raad heeft deze zaak voorgelegd aan het HvJ EU, dat oordeelde dat het verbouwde deel van de loods een afzonderlijk investeringsgoed is, ter zake waarvan recht op aftrek bestaat indien het verbouwde deel van de loods van meet af aan bestemd was om na de tijdelijke bewoning weer voor bedrijfsdoeleinden te worden gebruikt. Het HvJ EU verwees de zaak terug naar de Hoge Raad, die zal moeten beoordelen of de v.o.f. inderdaad van meet af aan het voornemen had de loods na de tijdelijke bewoning weer voor bedrijfsdoeleinden te gaan gebruiken. 

De Hoge Raad heeft in de zaak X geoordeeld dat de v.o.f. de voorzieningen als ondernemer heeft afgenomen, aangezien de aanpassingen mede in de onderneming van de v.o.f. gebruikt zouden worden. Dat de twee vennoten de opdracht hebben gegeven tot het doen uitvoeren van de aanpassingen met het oog op tijdelijke bewoning van de loods, dat de facturen op hun naam zijn gesteld en dat zij de aanpassingen hebben betaald, staat naar het oordeel van de Hoge Raad niet in de weg aan het recht op aftrek. Het tijdelijk gebruik voor privédoeleinden heeft immers te gelden als gebruik voor btw-belaste handelingen, waardoor recht op aftrek bestaat. Het gebruik van de aanpassingen voor privédoeleinden kan niet worden aangemerkt als het door de v.o.f. geven van een relatiegeschenk of het doen van een gift aan een derde. 

Zie 10.6.1 voor deze uitspraak en meer informatie over de heffing over het privégebruik van goederen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op