6 februari 2019Vijfdaagse seminar voor consultants belastbaar in lidstaat waar seminar plaatsvindt

Feiten

Srf konsulterna AB (hierna: Srf), een in Zweden gevestigde vennootschap, verzorgt tegen betaling educatieve en beroepsopleidingen voor consultants. Srf verricht ook seminars die buiten Zweden worden gegeven. De verwijzende rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld in deze zaak.

A-G

Advocaat-generaal Sharpston is van mening dat de plaats van dienst van de seminars die Srf geeft hoogstwaarschijnlijk valt onder de reikwijdte van art. 53 btw-richtlijn (plaats van dienst verlenen van toegang tot educatieve evenementen). Het is echter aan de verwijzende rechter om dat te onderzoeken. De A-G heeft hierbij enkele handreikingen gegeven. Er moet namelijk sprake zijn van een uitsluitend voor btw-ondernemers verrichte dienst die in essentie bestaat in de verkoop van rechten op grond waarvan individuen toegang wordt verleend tot een educatief seminar voor beroepsbeoefenaren. Volgens de A-G is het daarbij niet van belang dat: 1) alle klanten informatie, zoals hun fiscale identificatiegegevens, ter beschikking stellen van de dienstverrichter 2) het voor de betrokken dienst vereist is dat de registratie of de betaling op voorhand plaatsvindt 3) die dienst uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke groep dan wel aan het brede publiek, of 4) het feit dat de dienst wordt belast in de lidstaat waarin het betrokken evenement plaatsvindt, voor de dienstverrichter of zijn klanten extra administratieve lasten met zich meebrengt.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar paragraaf 3.3.5 van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op