17 januari 2013Verzekering en leasing auto aparte prestaties voor de btw

Voor de btw moet elke prestatie normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig worden beschouwd. Dit is slechts anders indien twee of meer elementen of handelingen zo nauw met elkaar verbonden zijn, dat zij objectief gezien één enkele economische prestatie vormen. Daarnaast mag een handeling die economisch gezien één prestatie vormt, niet uit elkaar gehaald worden. 

De Poolse leasemaatschappij BG? Leasing leaset auto’s en verlangt daarbij van haar klant, de lessee, dat zij een verzekering aangaat voor eventuele schade aan de auto’s. Als de lessee dit wil, sluit BG? Leasing een passende verzekering af bij een verzekeraar en berekent de premie door aan de klant. De leasedienst en de verzekeringsdienst worden afzonderlijk gefactureerd en getarifeerd aan de lessee. BG? Leasing is van mening dat over de (doorberekende) verzekeringspremies geen btw verschuldigd is. De Poolse fiscus is echter van mening dat de verzekeringsdienst een bijkomende prestatie is bij de hoofdprestatie (de leasedienst) en om die reden belast is tegen het algemene btw-tarief. Bovendien wordt door de Poolse fiscus betwijfeld of het verzekeren en het direct daarna ongewijzigd doorberekenen van de verzekeringspremie door BG? Leasing kwalificeert als een btw-vrijgestelde handeling ter zake van een verzekering. 

Het HvJ EU is van oordeel dat de diensten in beginsel moeten worden beschouwd als onderscheiden en zelfstandige diensten. Het feit dat BG? Leasing de diensten onderscheiden factureert en tarifeert, pleit voor de stelling dat sprake is van twee aparte prestaties. Bovendien is de lessee vrij om al dan niet te kiezen voor een verzekering via BG? Leasing, hetgeen eveneens duidt op twee aparte prestaties. De verwijzende rechter zal echter, aan de hand van de omstandigheden van het geval, moeten beoordelen of voor de btw-heffing sprake is van één of meerdere prestaties. Mocht sprake zijn van twee prestaties dan is het HvJ EU van oordeel dat het verzekeren van een geleased goed en het één-op-één doorberekenen van de premie door BG? Leasing vrijgesteld is van btw-heffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op