27 mei 2016Verwerking credit- en debetcardbetalingen voor bioscoopkaartjes belast met btw

In de zaak Bookit oordeelt het HvJ dat als de verwerking van credit- en debetcardbetalingen voor bioscoopkaartjes een afzonderlijke prestatie is, deze dienst belast is met btw.

In de zaak Bookit gaat het om de gelijknamige vennootschap die geheel in handen is van Odeon Cinemas Holdings Ltd (hierna: Odeon). Odeon is eigenaar en beheerder van bioscopen in het Verenigd Koninkijk. De activiteiten van Bookit bestaan in het verwerken van credit- en debetcardbetalingen voor klanten van de Odeon-groep. Daarnaast beheer Bookit een callcenter voor rekening van Odeon. De inkomsten van Bookit zijn uitsluitend afkomstig van transacties met de Odeon-groep en met bezoekers van de bioscopen. Meer specifiek brengt Bookit uitsluitend bij verkoop van bioscoopkaartjes via de telefoon of via internet (en dus niet bij de verkoop aan de kassa en via kaartjesautomaten) een prijs van het kaartje in rekening plus een commissie voor de kaartverwerkingsdiensten. De kaartverwerkingsdiensten van Bookit bestaan in het verkrijgen van de kaartgegevens van de bioscoopbezoeker, het overdragen van die gegevens aan de merchant acquirer, het verkrijgen van de autorisatiecode bij de merchant acquirer en het opnieuw overdragen van de kaartgegevens, waaronder de autorisatiecode, aan de merchant acquirer als onderdeel van het afwikkelingsproces. Op 24 december 2009 heeft de Engelse fiscus het standpunt ingenomen dat de kaartbetalingsdiensten van Bookit niet btw-vrijgesteld zijn. Na het instellen van beroep heeft de Engelse rechter aan het HvJ om uitleg gevraagd van art. 135, lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn.

Het HvJ stelt vast dat de Engelse rechter blijkens zijn vragen veronderstelt dat de dienst die Bookit verricht een afzonderlijke prestatie is. Het HvJ wijst er nadrukkelijk op dat de verwijzende rechter dient te onderzoeken of de dienst van Bookit beschouwd moet worden als een bijkomende dienst bij de verkoop van bioscoopkaartjes of bij een andere hoofddienst die Bookit aan de kaartjeskopers verricht, zoals een reserveringsdienst. Onder dat voorbehoud beantwoordt het HvJ de vragen van de Engelse rechter inzake de btw-vrijstelling van art. 135, lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn. Naar het oordeel van het HvJ valt een dienst die er in wezen in bestaat gegevens uit te wisselen tussen een handelaar en zijn merchant acquirer met het oog op de ontvangst van de betaling van een te koop aangeboden goed of dienst niet onder de btw-vrijstelling voor handelingen betreffende betalingen en overmakingen. Overigens is deze handeling ook niet btw-vrijgesteld op grond van andere btw-vrijstellingen voor financiële handelingen. Het toepassen van de btw-vrijstelling zou ook niet stroken met het doel van de btw-vrijstelling van art. 135, lid1 onderdeel d Btw-richtlijn, namelijk het verhelpen van moeilijkheden in verband met de vaststelling van de maatstaf van heffing en het bedrag van de aftrekbare btw en het verhogen van de prijs voor het consumentenkrediet. In casu kan de maatstaf van heffing, de commissie, immers op eenvoudige wijze worden vastgesteld.

 Dat het HvJ oordeelt dat eerst onderzocht moet worden of de kaartverwerkingsdiensten een bijkomende dienst zijn bij de verkoop van de bioscoopkaartjes kunnen wij niet goed plaatsen in het licht van de feiten van deze zaak. Bookit handelt bij de verkoop van de kaartjes immers namens Odeon. Dit betekent dat Bookit zelf geen bioscoopkaartjes verkoopt en dat ook de commissionairsfictie toepassing mist. Anders dan de Engelse rechter heeft vastgesteld, komt het ons daarom voor dat Bookit de kaartverwerkingsdiensten verleent aan Odeon (en niet aan de bezoeker) en dat Odeon de bioscoopkaartjes (incl. de vergoeding voor de kaartverwerkingsdienst) verkoopt aan de bezoeker. Daarvan uitgaande is de dienst van Bookit aan Odeon belast met btw en verricht Odeon een prestatie die bestaat in het verlenen van toegang tot de bioscoop, in welke prestatie de kaartverwerkings- c.q. reseveringsdienst opgaat. Omdat in Nederland het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de verkoop van bioscoopkaartjes betekent dit een tariefsvoordeel (inkoop kaartverwerkingsdienst met 21% btw en 6% btw verschuldigd over vergoeding voor bioscoopkaartjes plus commissie voor de kaartverwerking). In de zaak National Exhibition Centre Limited heeft het HvJ een vergelijkbaar arrest gewezen inzake de booking fee bij de verkoop van tickets. Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor financiële activiteiten zie 8.3.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op