15 december 2011Vertrouwen gewekt dat wederinvoer jacht na driejaarstermijn niet belast is met btw

Plezierjachten die zich in het vrije verkeer bevinden en de EU verlaten, mogen -kort gezegd- binnen drie jaar opnieuw worden ingevoerd zonder dat dit btw-heffing tot gevolg heeft. Op het jacht drukt immers reeds (Europese) btw. In de eerste versie van het Handboek Douane stond dat de wederinvoer van plezierjachten ook na de driejaarstermijn onbelast is indien de belanghebbende aan kan tonen dat er (Europese) btw drukt op dat goed. Dit handboek en een door de Nederlandse douane afgegeven verklaring dat ‘het vaartuig, bij terugkeer in Nederland, met vrijstelling wordt toegelaten’ is naar het oordeel van Hof Amsterdam voldoende om te oordelen dat naheffing van invoer-btw in strijd is met het vertrouwensbeginsel. Het hof vernietigt om die reden de naheffingsaanslag.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op