20 juni 2017Verstrekken parkeergelegenheid bij dierentuin belast met 6% btw

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is uitgezonderd in art. 11, lid 1, onderdeel b, 3° Wet OB. Dit betekent dat het bieden van parkeergelegenheid in beginsel belast is met 21% btw. Wanneer het verstrekken van parkeergelegenheid gepaard gaat met het aanbieden van andere diensten, zoals het toegang verlenen tot een dierentuin, is sprake van een samengestelde prestatie. De vraag is dan of het verstrekken van de parkeergelegenheid opgaat in de hoofddienst (één prestatie) of dat beide diensten ieder naar hun eigen regime wordt belast. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld het verstrekken van parkeergelegenheid bij een dierentuin is aan te merken als een bijkomende dienst bij het verlenen van toegang tot de dierentuin. Dit betekent dat ook op het parkeren het verlaagde tarief van 6% van toepassing is.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. X exploiteert een diergaarde en botanische tuin. Daarnaast biedt zij ook parkeerruimte aan naast de diergaarde. De kosten voor het parkeren bedragen € 8,50 per dag. Bezoekers die met de auto komen, kunnen er ook voor kiezen om hun auto te parkeren op parkeerplaatsen aan de openbare weg tegen het door de gemeente vastgestelde tarief of gratis bij winkels in de nabijheid van de diergaarde. Één van de parkeerterreinen bevindt zich achter een hotel. Hotelgasten die gebruikmaken van dit parkeerterrein, betalen € 5 per parkeermunt. X heeft tot oktober 2015 het algemene btw-tarief van 21% toegepast op de opbrengsten van het parkeren en is van mening dat het btw-tarief van 6% – met uitzondering van de parkeermunten – van toepassing had moeten zijn. In november 2015 dient X negatieve suppletieaangiftes in voor de maanden januari t/m september 2015. De inspecteur verklaart de bezwaarschriften tegen de maanden januari t/m juli 2015 niet-ontvankelijk en merkt deze aan als verzoek om ambtshalve vermindering. De bezwaarschriften voor augustus en september 2015 worden ongegrond verklaard. Bij de rechtbank is in geschil of op het bieden van parkeergelegenheid aan de bezoekers van de diergaarde belast is tegen het algemene of het verlaagde btw-tarief.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bezwaar tegen de maanden januari t/m juli 2015 terecht niet-ontvankelijk is verklaard, omdat deze niet tijdig zijn ingediend en geen sprake is van een termijnoverschrijding die niet aan de betrokkene kan worden toegerekend. Met betrekking tot het bieden van parkeergelegenheid is de rechtbank van oordeel dat dit aan te merken is als een bijkomende dienst. Gelet op de ligging van de parkeerterreinen acht de rechtbank het niet aannemelijk dat op die terreinen – met uitzondering van de hotelgasten – ook mensen gaan parkeren die niet naar de diergaarde gaan. Het doel voor de modale consument is om de diergaarde te bezoeken, waardoor het parkeren dan geen doel op zich is. Bovendien acht de rechtbank het aannemelijk dat het bieden van parkeergelegenheid een bezoek aan de diergaarde aantrekkelijker maakt, omdat de bezoekers dan niet zijn aangewezen op het openbaar vervoer of op de aanwezige (beperkte) parkeerplaatsen in de omgeving van de diergaarde. Nu het bieden van parkeergelegenheid een bijkomende dienst vormt bij de toegang tot de diergaarde, betekent dit dat ook op de opbrengsten van het parkeren het verlaagde tarief van toepassing is. Het beroep dat betrekking heeft op de maanden augustus en september 2015 wordt gegrond verklaard.

[Let op- teken] Het oordeel van de rechtbank in deze zaak is opmerkelijk te noemen, omdat dit niet in lijn is met de eerdere jurisprudentie over het bieden van parkeergelegenheid naast het verrichten van andere diensten. De rechtelijke instanties hebben tot op heden toe geoordeeld dat het parkeren een zelfstandige prestatie is en niet kan delen in de hoofddienst. Het parkeren heeft immers altijd een relatie tot een reisdoel: een consument die met de auto ergens naartoe gaat, zal altijd de behoefte hebben om de auto te parkeren. Het parkeren vormt in beginsel een doel op zich. Voor de jurisprudentie over het bieden van parkeerplaatsen bij dierentuinen en pretparken, zie de arresten inzake de Efteling, Hoge Veluwe, en Slagharen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op