21 november 2017Verruiming overgangsrecht wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Landbouwers krijgen na de afschaffing van de landbouwregeling niet alleen het eerste kwartaal van 2018, maar het hele jaar 2018 de tijd om hun recht op aftrek in één keer te effectueren.

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling
In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de landbouwer die op 31 december 2017 gebruikmaakt van de landbouwregeling, de btw die in rekening is gebracht wegens de aanschaf van zijn investeringsgoederen die op 1 januari 2018 bij hem in gebruik zijn, voor de resterende herzieningsperiode in één keer in aftrek kan brengen. Deze aftrek ‘in-één-keer’ moet de landbouwer op grond van het wetsvoorstel doen in de btw-aangifte over het belastingtijdvak dat aanvangt op 1 januari 2018 (het eerste belastingtijdvak).

Tweede nota van wijziging
De staatssecretaris heeft een tweede nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet afschaffing btw-landbouwregeling. Met deze nota van wijziging wordt het wetsvoorstel aangepast in die zin dat de landbouwer die op 31 december 2017 gebruikmaakt van de landbouwregeling niet slechts in het eerste tijdvak van 2018, maar het hele jaar 2018 de tijd heeft om zijn recht op aftrek in één keer te effectueren. Hierdoor kan deze landbouwer er bijvoorbeeld voor kiezen om de herziening in één keer te doen in de aangifte van het laatste kwartaal van 2018, waardoor hij meer tijd heeft om zich voor te bereiden. Hetzelfde geldt met betrekking tot de goederen en diensten die op 1 januari 2018 nog niet in gebruik zijn genomen. De landbouwer moet de btw uiterlijk in aftrek brengen in de btw-aangifte over het belastingtijdvak waarin de landbouwer de goederen en diensten in gebruik neemt.

 Deze tweede nota van wijziging zorgt ervoor dat landbouwers die op 31 december 2017 gebruikmaken van de landbouwregeling meer tijd krijgen bij de toepassing van het overgangsrecht. De toepassing van het overgangsrecht betekent voor landbouwers immers, dat zij aankoopfacturen van vóór 1 januari 2018 moeten verzamelen en dat zij de aftrek in één keer moeten vaststellen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een flinke administratieve werkzaamheden Deze landbouwers hebben nu het hele jaar de tijd om hun recht op aftrek te effectueren. Voor meer informatie over landbouwregeling zie het handboek hoofdstuk 11.3.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op