15 december 2016Verruiming definitie bouwterrein onnodig en onwenselijk

Een btw-ondernemer die een bouwterrein levert, moet 21% btw berekenen aan de koper. De verkrijging van dit bouwterrein door de koper is daarom vrijgesteld van overdrachtsbelasting, zodat de koper geen dubbele belasting hoeft te betalen.

In het Belastingplan 2017, dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, is het voorstel opgenomen om vanaf 1 januari 2017 de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ te verruimen. De huidige definitie in de wet komt erop neer dat er op het moment van de levering al bewerkingen aan de grond moeten hebben plaatsgevonden, voorzieningen (in de omgeving) moeten zijn getroffen of een vergunning moet zijn verleend. Alles met het oog op de bebouwing. Een vrij strikte definitie dus. Vanaf 2017 gaat de omschrijving luiden: ‘onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen’. Voor kopers die geen recht op aftrek van btw hebben, kan daardoor de aankoopprijs van onbebouwde grond fors (15%) stijgen.

Volgens het kabinet is het noodzakelijk om de definitie te wijzigen vanwege het ‘Woningstichting Maasdriel’-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit 2013. In dit arrest is geoordeeld dat de levering van een onbebouwd terrein na sloop van het gebouw op dit terrein belast is met btw.

In zijn artikel in Btw-brief stelt mr. M.D.J. van der Wulp van Van Driel Fruijtier btw-specialisten echter dat de wijziging van de definitie onnodig is. De wetswijziging is niet nodig om ‘cherry picking’ (lees: geen btw, wel samenloopvrijstelling) te voorkomen, omdat volgens hem geen rechtstreeks beroep op het begrip ‘bouwterrein’ in de btw-richtlijn mogelijk is. De wijziging is volgens hem daarnaast onwenselijk. Zijns inziens wordt de nieuwe definitie een bron van rechtsonzekerheid, want wanneer is een terrein kennelijk bestemd voor bebouwing? En is wat voor een btw-ondernemer kennelijk is, ook kennelijk voor de belastinginspecteur? Van der Wulp pleit, gelet op het gebrek aan noodzaak en op de onwenselijkheid, dan ook voor een terughoudende opstelling van het kabinet ter zake van de doorvoering van de nieuwe definitie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op