3 februari 2012Vermakelijkheidsdiensten btw-belast waar chatdames gesprekken voeren

Een in Duitsland gevestigde GmbH heeft overeenkomsten gesloten met exploitanten van betaalnummers. De GmbH stelt de infrastructuur (het ‘platform’) en de content (informatie die aan bellers wordt verstrekt en personen die met de bellers gesprekken voeren) ter beschikking. De GmbH heeft opdracht gegeven aan een andere btw-ondernemer om chatdames te werven. Deze btw-ondernemer heeft hiervoor btw in rekening gebracht aan de GmbH, maar deze btw niet op aangifte voldaan. De GmbH heeft verzocht om teruggaaf van deze btw. De inspecteur weigert het teruggaafverzoek omdat naar zijn mening aan de GmbH ten onrechte Nederlandse btw is berekend. Hof Den Bosch volgt de inspecteur hierin niet. Het hof is van oordeel dat aan en door de GmbH vermakelijkheidsdiensten zijn verleend. Deze diensten zijn in Nederland belast omdat de dames in Nederland de gesprekken voeren. Het enkele feit dat chatdames Duits moeten spreken is onvoldoende om te constateren dat de dames in Duitsland de gesprekken voeren. Omdat de GmbH geen Nederlandse btw heeft voldaan over zijn diensten aan de exploitanten van de betaalnummers en dit btw-bedrag hoger is dan de gevraagde teruggaaf, heeft de GmbH naar het oordeel van het hof geen recht op teruggaaf van de btw. Zie 3.4 voor deze uitspraak en meer informatie over welke diensten voor de btw-heffing kwalificeren als vermakelijkheidsdiensten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op