9 februari 2018Verlenen toegang tot gaysauna belast met 6%

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de entreeprijs van de gaysauna.

Feiten
Een BV exploiteert een gaysauna. In de entreeprijs zit begrepen het gebruik van een handdoek en een consumptie. Naast de gebruikelijke faciliteiten beschikt de sauna ook over een gloryhole-carrousel , een darkroom en cabines waar bezoekers zich kunnen terugtrekken. Binnen de sauna is het toegestaan dat de bezoekers contact zoeken met elkaar teneinde seksueel contact te hebben (cruisen). Indien het cruisen daadwerkelijk tot seksuele activiteiten leidt, wordt dit door de BV gefaciliteerd door de aanwezigheid van de darkroom, de gloryhole-carrousel en de cabines. De BV heeft geen prostitués in dienst en prostitutie is binnen de sauna verboden. In geschil is welk btw-tarief van toepassing is op de entreegelden die de BV aan haar bezoekers in rekening brengt. Volgens de inspecteur is er sprake van het gelegenheid geven tot seksueel vermaak, waarvoor het algemene btw-tarief geldt. De BV stelt dat sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden (6% btw). Volgens de BV gaan het in de toegangsprijs begrepen gebruik van een handdoek en drankje naar keuze op in die prestatie en dienen de faciliteiten voor het hebben van seksuele contacten slechts om het saunabezoek aantrekkelijker te maken.

Rechtbank
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het niet aannemelijk is dat in onderhavige situatie het gebruik van de handdoek en een gratis consumptie voor de gemiddelde consument doelen op zich zijn. Er zal daarom in dit geval moeten worden vastgesteld of de saunafaciliteiten dan wel de faciliteiten voor seksuele omgang de hoofddienst vormen oftewel welk element van de dienstverlening van de BV overheersend is. Vastgesteld moet worden welke dienst de gemiddelde gaysauna-bezoeker meent af te nemen van de BV.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de saunafaciliteiten voorop staan voor de gemiddelde gaysauna-bezoeker. De rechtbank stelt dat het gelegenheid geven tot cruisen en seksueel contact dient te worden aangemerkt als middel om het geven van gelegenheid tot het nemen van saunabaden voor de modale gay-saunabezoeker zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat de bezoekers zonder problemen kunnen cruisen en dat eventuele seksuele contacten worden gefaciliteerd, is volgens de rechtbank onvoldoende om de saunafaciliteiten als ondergeschikt terzijde te schuiven. Dat de mogelijkheid tot cruisen en het hebben van seksuele contacten voor een aantal saunabezoekers reden kan zijn niet naar deze sauna te gaan, maakt dit volgens de rechtbank niet anders. De rechtbank komt tot het oordeel dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de entreeprijs.

De vraag hoe samengestelde prestaties voor de btw moeten worden geduid is een feitelijke vraag. Hoewel het toetsingskader – het CPP-arrest van het HvJ – duidelijk is, is het toepassen van deze ‘CPP-criteria’ in de praktijk niet altijd gemakkelijk. De rechter moet namelijk achterhalen waar het de modale afnemer – in dit geval de gaysaunabezoeker – om te doen is. Gaat het de modale afnemer om het totaal? Of gaat het hem om een of meerdere bepaalde prestaties en is het overige voor hem bijkomstig? De rechter zal dit moeten beoordelen aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden. In onderhavige zaak beslist de rechtbank dat het de modale bezoeker van de gaysauna te doen is om het saunabezoek. Wij achten dit, gelet op de geschetste feiten, het meest aannemelijk. Het is van belang erop te wijzen dat de toepassing van de CPP-criteria bij een andere gaysauna tot een andere uitkomst kan leiden. Bij een andere gaysauna kunnen de feiten namelijk weer net wat anders liggen waardoor de CPP-beoordeling anders uitvalt. Voor de praktijk is het daarom van belang bij samengestelde prestaties, waarvan een deel op zichzelf genomen over het verlaagde btw-tarief, een nultarief of een btw-vrijstelling zou vallen, in een vroeg stadium te bezien of er in de gegeven omstandigheid mogelijkheden zijn om een deel of het geheel van de prestatie aan een gunstige btw-behandeling te onderwerpen. Indien hierover twijfel mogelijk is kan het verstandig zijn dit punt middels een (gemotiveerd) verzoek om vooroverleg af te stemmen de Belastingdienst. De btw-specialisten van BTW-INSTITUUT zijn u hiermee vanzelfsprekend graag van dienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op