5 juni 2012Verleggingsregeling tegen btw-fraude met e-gadgets

In de EU vindt op grote schaal btw-fraude plaats. Door de Belastingdienst en de FIOD is geconstateerd dat de btw-fraude verliezen oplevert in Nederland bij de handel in mobiele telefoons en computeronderdelen (CPU’s). Deze verliezen ontstaat doordat de fraudeur deze goederen in een andere EU-lidstaat aankoopt en de verwervings-btw in zijn aangifte ‘plust en mint’. Per saldo drukt er op de verwerving van deze goederen dus geen btw. Vervolgens verkoopt de fraudeur de goederen aan een afnemer in Nederland en berekent hierover 19% btw. De afnemer voldoet de koopsom plus de btw aan de fraudeur en vraagt de in rekening gebrachte btw terug van de Belastingdienst. Omdat de fraudeur de btw niet aan de Belastingdienst afdraagt, maar de koper wel de door de fraudeur in rekening gebrachte btw terugvraagt leidt dit tot een verlies voor de Nederlandse schatkist.

Staatssecretaris Weekers wil de btw-fraude in de handel van mobiele telefoons en computeronderdelen aanpakken. Om die reden heeft hij in Europa een verzoek ingediend om de verleggingsregeling toe te passen op de binnenlandse leveringen van mobiele telefoons en computeronderdelen. Door de verleggingsregeling wordt de leverancier de mogelijkheid ontnomen om de aan de koper in rekening gebrachte btw in eigen zak te steken. Omdat Nederland nog geen toestemming heeft om deze verleggingsregeling toe te passen heeft de staats-secretaris besloten om per 1 juni 2012 een optionele verleggingsregeling in te voeren voor transacties van
€ 10.000 of meer.

Dat de verleggingsregeling optioneel is betekent dat de leverancier nog steeds 19% (en per 1 oktober 2012: 21%) in rekening mag brengen aan de koper. Dit is voor de koper echter niet zonder risico. Zijn aftrek wordt geweigerd indien hij wist of had kunnen weten dat de leverancier van de mobiele telefoons of computer-onderdelen fraudeert. Het feit dat een leverancier per se met btw wil factureren is een fraudesignaal dat de koper niet zonder risico kan negeren. Om die reden verdient het aanbeveling om als kopers van mobiele telefoons, computeronderdelen van de leverancier te eisen dat hij de verleggingsregeling toepast.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op