13 juni 2017Verlegde btw verschuldigd over inkoop data en beeldmateriaal over buitenlandse paardenraces

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat op de inkoop van data en beeldmateriaal over paardenraces die door die buitenlandse aanbieders worden georganiseerd, de verleggingsregeling van toepassing is.

X is een aanbieder van weddenschappen op paardenraces, waarbij zij ook weddenschappen op paardenraces buiten Nederland aanbiedt. Voor buitenlandse paardenraces kunnen de gokkers meedingen in een nationale prijzenpot waarin alleen de inzetten in Nederland zijn opgenomen (local pool) of in een prijzenpot waarin de inzetten van gokkers uit verschillende landen zijn samengevoegd (common pool). X koopt tegen vergoeding data en beeldmateriaal in van buitenlandse aanbieders van weddenschappen op paardenraces voor races die in het buitenland plaatsvinden. Ten aanzien van deze ingekochte diensten heeft X de verleggingsregeling toegepast. X maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte, omdat zij vindt dat deze dienst dient op te gaan in de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel l, Wet OB. Het bezwaar wordt afgewezen. In beroep is in geschil of X terecht met de toepassing van de verleggingsregeling btw heeft voldaan.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet als commissionair optreedt, omdat uit de gesloten overeenkomsten met de buitenlandse aanbieders niets staat dat erop wijst dat X op order en voor rekening van de buitenlandse aanbieders handelt. X bepaalt namelijk zelf welke vergoeding zij aan de gokkers in rekening brengt en die vergoeding staat los van het bedrag dat zij aan de buitenlandse aanbieders moet voldoen op grond van de overeenkomsten. Bovendien staat in bepaalde overeenkomsten zelfs expliciet vermeld dat X voor eigen rekening optreedt. X is niet geslaagd om aan te tonen dat zij handelt als commissionair. Daarnaast volgt uit de gesloten overeenkomsten dat de dienst die de buitenlandse aanbieders aan X verleent, bestaat uit het ter beschikking stellen van data en beeldmateriaal over paardenraces die door die buitenlandse aanbieders worden georganiseerd. Deze dienst kan niet worden aangemerkt als het verlenen van een vrijgestelde kansspeldienst zoals bedoeld in art. 11, lid 1, onderdeel l, Wet OB, omdat de dienst niet wordt gekenmerkt door de toekenning van een winstkans aan X en de aanvaarding van het risico van uitbetaling van deze winst. De ingekochte dienst kan ook niet opgaan in de vrijgestelde kansspeldienst, omdat er geen verband is tussen de vergoeding die X voor de dienst dient te betalen en de winstkans of het uiteindelijk uit te betalen prijzengeld. Verder is er ook geen verband tussen de vergoedingen die X aan de gokkers in rekening brengt en de vergoedingen die X voor de ingekochte diensten moet betalen. Nu X niet is geslaagd om aannemelijk te maken dat zij een weddenschapsdienst heeft afgenomen van de buitenlandse aanbieders, is de verleggingsregeling terecht toegepast op de ingekochte dienst. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

[Let op- teken] Het is vaste jurisprudentie dat vrijstellingen strikt dienen te worden uitgelegd, omdat zij een uitzondering vormen op de hoofdregel dat btw wordt geheven over iedere dienst die door een ondernemer onder bezwarende titel wordt verricht. Het enkele feit dat de ter beschikking stelling van data en beeldmateriaal door ondernemers worden verricht die als hoofdprestatie het verlenen van vrijgestelde kansspeldiensten hebben, betekent niet dat alle diensten van die ondernemers onder de vrijstelling voor kansspelen vallen. Deze terbeschikkingstelling/inkoop is een prestatie die onderscheiden en afzonderlijk moet worden behandeld voor de btw. De rechtbank gaat tevens niet mee in de stelling van X dat de ingekochte dienst kan opgaan in zijn eigen uitgaande vrijgestelde prestaties. Nu deze prestatie niet onder de vrijstelling voor kansspelen kan vallen, is de verlegging terecht toegepast. Dit betekent dat X in Nederland btw dient af te dragen, maar deze btw niet in aftrek kan brengen omdat zijzelf vrijgestelde kansspelen aanbiedt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op