20 juni 2018Verlegde btw verschuldigd over inkoop data en beeldmateriaal over buitenlandse paardenraces

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat op de inkoop van data en beeldmateriaal over paardenraces die door die buitenlandse aanbieders worden georganiseerd, de verleggingsregeling van toepassing is.

Feiten

Een BV is een aanbieder van weddenschappen op paardenraces, waarbij zij ook weddenschappen op paardenraces buiten Nederland aanbiedt. Voor buitenlandse paardenraces kunnen de gokkers meedingen in een nationale prijzenpot waarin alleen de inzetten in Nederland zijn opgenomen (local pool) of in een prijzenpot waarin de inzetten van gokkers uit verschillende landen zijn samengevoegd (common pool). Een BV koopt tegen vergoeding data en beeldmateriaal in van buitenlandse aanbieders van weddenschappen op paardenraces voor races die in het buitenland plaatsvinden. Ten aanzien van deze ingekochte diensten heeft de BV de verleggingsregeling toegepast.

Procedure

De BV maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte, omdat zij vindt dat deze dienst dient op te gaan in de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel l, Wet OB. Het bezwaar wordt afgewezen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat op de inkoop van data en beeldmateriaal over paardenraces die door die buitenlandse aanbieders worden georganiseerd, de verleggingsregeling van toepassing is. De BV is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Hof

Gelet op de primaire stelling van de BV dat de onderhavige diensten als een bijkomende dienst opgaan in een op grond van art. 11, lid 1, letter l Wet OB van leverancier aan haar verrichte vrijgestelde hoofddienst (een kansspel), zal Hof Amsterdam eerst beoordelen of te dezen sprake is van de door de BV gestelde vrijgestelde hoofddienst.

Voor het antwoord op de vraag of de BV van de buitenlandse dienstverleners (ook) een kansspel heeft afgenomen waarin de onderhavige diensten opgaan, is naar het oordeel van het hof van belang of de overeenkomsten met de buitenlandse dienstverrichter worden gekenmerkt door de toekenning van een winstkans aan de BV en de aanvaarding daarvan, als tegenprestatie, van het risico van uitbetaling van deze winst (vgl. HvJ 13 juli 2006, United Utilities, C-89/05).

De bepalingen uit de overeenkomst laten naar het oordeel van het hof geen ander oordeel toe dan dat de buitenlandse dienstverleners aan de BV een licentierecht heeft verstrekt op grond waarvan de BV gerechtigd is om op eigen naam en voor eigen rekening haar klanten mee te laten spelen in totalisator pools van de buitenlandse dienstverlener. In verband daarmee verkrijgt zij informatie over de race alsook de zogenoemde Television Distribution Right, zonder welke bijkomende diensten zij haar klanten immers niet kan laten meespelen in de buitenlandse dienstverleners totalisator pools.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat deze overeenkomst geen aanbod en aanvaarding van een recht op deelname aan een kansspel inhoudt. Hierbij neemt het hof evenals de rechtbank in aanmerking dat de BV op geen enkel moment de positie van een speler – wiens positie wordt gekenmerkt door winst- en verlieskansen – inneemt. De uitkomst van de weddenschap gaat de BV in het geheel niet aan: haar financiële belang is louter gelegen in het uitnamebedrag. Nu is gesteld noch gebleken dat het verstrekken van de onderhavige licentie, zoals het hof de door de BV van de buitenlandse dienstverleners de afgenomen (hoofd)prestatie duidt, is vrijgesteld van btw, zal deze prestatie als een belaste prestatie worden aangemerkt. De stelling dat de onderhavige diensten opgaan in een btw vrijgestelde hoofddienst, wordt reeds daarom verworpen.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bewijslast voor haar stelling dat de economische realiteit anders is dan hetgeen schriftelijk door de BV is overeengekomen, rust op de BV. Hierin is de BV volgens het hof niet geslaagd.

Het hof komt tot de slotsom dat de onderhavige diensten niet van btw zijn vrijgesteld en dus terecht verlegd zijn.

Het is vaste jurisprudentie dat vrijstellingen strikt dienen te worden uitgelegd, omdat zij een uitzondering vormen op de hoofdregel dat btw wordt geheven over iedere dienst die door een ondernemer onder bezwarende titel wordt verricht. Het enkele feit dat de ter beschikking stelling van data en beeldmateriaal door ondernemers worden verricht die als hoofdprestatie het verlenen van vrijgestelde kansspeldiensten hebben, betekent niet dat alle diensten van die ondernemers onder de vrijstelling voor kansspelen vallen. Deze terbeschikkingstelling/inkoop is een prestatie die onderscheiden en afzonderlijk moet worden behandeld voor de btw. Nu deze prestatie niet onder de vrijstelling voor kansspelen kan vallen, is de verlegging terecht toegepast. Dit betekent dat de BV in Nederland btw dient af te dragen, maar deze btw niet in aftrek kan brengen omdat zijzelf vrijgestelde kansspelen aanbiedt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op