1 april 2019Verlaagde btw-tarief niet van toepassing op levering loopfietsen voor volwassenen

Feiten

Een ondernemer verricht activiteiten die betrekking hebben op het ontwikkelen en verkopen van twee soorten loopfietsen voor volwassenen. De bouw van de loopfietsen is uitbesteed aan een ander bedrijf. Dat bedrijf heeft 21% in rekening gebracht aan de ondernemer bij de levering van de loopfietsen. De ondernemer heeft vervolgens de loopfietsen doorverkocht aan fiets- en zorgwinkels en 6% (nu 9%) btw berekend. In geschil is of welk tarief van toepassing is bij de doorverkoop van de loopfietsen.

Rechtbank Gelderland

Volgens de rechtbank volgt uit het Besluit toelichting op tabel 1 dat voor de vraag of een voertuig kwalificeert als invalidenwagentje volgens de Staatssecretaris maatgevend is of dit naar maatschappelijke opvattingen kwalificeert als een vervoermiddel dat specifiek is ingericht om te worden gebruikt door een invalide of door een minder valide, waarbij de fysieke kenmerken, de maatschappelijke presentatie en de bestemming van het product een rol spelen. Niet relevant is hoeveel wielen een voertuig heeft en of het al dan niet een motorvoertuig is.

De rechtbank is van oordeel dat de loopfietsen niet zijn aan te merken als invalidenwagentjes. Uit de tekst en de foto’s op de website van de ondernemer volgt dat de loopfietsen aan eenieder worden aangeboden en niet uitsluitend aan invalide en minder valide personen. Daarbij komt dat de ondernemer de loopfietsen ook verkoopt via reguliere fietswinkels. Indien de loopfietsen alleen bestemd zouden zijn geweest voor gebruik door invalide en minder valide personen, had het voor de hand gelegen deze uitsluitend via zorgwinkels aan te bieden. Aangezien de inspecteur erg lang heeft gedaan over de afronding van het onderzoek, hetgeen een lange periode van onzekerheid heeft meegebracht voor de ondernemer, hebben partijen tijdens de zitting een compromis gesloten. Deze ziet op een vermindering van de aanslag.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op