28 maart 2019Verlaagde btw-tarief niet van toepassing op creditcard met code om online oefenexamens CBR te maken

Feiten

Een ondernemer levert een theorieboek voor het theorie-examen van het CBR en levert daarbij een creditcard met een toegangscode om op een website oefenexamens te maken voor het CBR examen. Op de verkoop van het theorieboek inclusief de verkoop van de creditcard is door de ondernemer het lage btw-tarief toegepast. In geschil is of de levering van de creditcard met de toegangscode voor de website onderworpen is aan het verlaagde btw-tarief.

Rechtbank

Rechtbank Gelderland ziet onvoldoende samenhang tussen het theorieboek en het maken van oefenexamens op een website voor het CBR examen. Volgens de rechtbank is geen sprake van twee handelingen die zo nauw met elkaar zijn verbonden dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. De oefenexamens staan namelijk feitelijk en in hun gebruik los van het theorieboek en het theorieboek staat los van de oefenexamens. Het is goed mogelijk om alleen het theorieboek te bestuderen of om alleen de oefenexamens te doen. Ook uit het feit dat concurrenten het boek en het oefenen op een website los van elkaar aanbieden, volgt dat splitsing van de twee prestaties goed mogelijk is en niet kunstmatig is.
Ook oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van een bijkomende prestatie, omdat het oefenen van de theorie-examens voor de consumenten/klanten moet worden aangemerkt als een doel opzich. De rechtbank stelt dat hier voor de consument twee aparte economische doelen zijn, namelijk het doel van het kopen van het theorieboek om de theorie te leren aan de ene kant en het doel van het kopen van een oefenmogelijkheid van de examens om de slagingskant te vergroten aan de andere kant. Het behalen van het examen is geen economisch doel, omdat de verwezenlijking van dit doel niet tegen betaling kan worden aangeschaft op de markt. De consument kan wel de twee economische doelen (theorieboek en oefenexamens) tegen betaling afnemen.

De omstandigheid dat het theorieboek en de creditcard met toegangscode door de ondermener alleen bij elkaar en in één pakket worden aangeboden, tegen één prijs, is volgens de rechtbank onvoldoende voor een ander oordeel. De rechtbank komt tot de conclusie dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is de levering van de creditcard.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op