1 april 2019Verkrijging zorgappartementen en WKO belast met 2% overdrachtsbelasting

Feiten

Een stichting verkrijgt in 2015 het eigendom van gebouwen met diverse zorgappartementen met aanhorigheden. Ieder appartement is afzonderlijk afsluitbaar en heeft een eigen huisnummer, brievenbus, bel, keuken en badkamer. De appartementen op de eerste twee verdiepingen zijn bestemd voor bewoners die dementerend zijn. Deze appartementen komen uit op een gemeenschappelijk ruimte, die in het gebouw ligt. De appartementen op de overige verdiepingen zijn in beginsel bedoeld voor bewoners met een lichamelijke beperking. Deze appartementen komen uit op een galerij. Verder verkrijgt de stichting ook het economische eigendom van een warmte- koudeopslaginstallatie (WKO) die bij de appartementen hoort. In geschil is of ter zake van de verkrijging van de gebouwen 2% of 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is of de WKO valt onder de vrijstelling voor netwerken van art. 15, lid 1, onderdeel y WBR en als de WKO niet onder de vrijstelling valt, is in geschil of de WKO’s zijn aan te merken als aanhorigheden van de zorgappartementen en of daarop het 2% tarief verschuldigd is.

Rechtbank

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de zorgappartementen naar hun aard en gemeten naar hun objectieve kenmerken bestemd zijn als woningen. De rechtbank neemt in haar oordeel mee dat de gebouwen elk 71 volledig zelfstandige appartementen omvatten. Ieder appartement heeft een eigen keuken en badkamer, een afsluitbare voordeur en eigen bel. De appartementen onderscheiden zich zelf voor wat betreft de voorzieningen niet van reguliere woningen. Dat bij de inrichting van de appartementen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat bewoners mogelijk minder goed ter been zijn en/of een zorgindicatie hebben, doet naar het oordeel van de rechtbank niet af aan de aard van de woning. De gemeenschappelijke ruimtes zijn naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan bij een gemeenschappelijke tuin of binnentuin bij een appartementencomplex. Dat de gebouwen zijn aangewezen op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen acht de rechtbank niet van belang. Bij traditionele verpleeghuizen beschikken de bewoners niet over hun eigen woning en hebben geen zeggenschap over hun woonruimte en de gebouwen zijn ontworpen voor de functie verzorging. Hier geldt dat de gebouwen zijn ontworpen voor de functie wonen.

Ten aanzien van de WKO merkt de rechtbank op dat deze niet onder de netwerkvrijstelling valt, maar wel deelt in het tarief van de gebouwen. Op grond van art. 14, lid 2 WBR vallen aanhorigheden die tot een woning behoren of gaan behoren eveneens onder het tarief van 2% voor woningen. Van een aanhorigheid is sprake indien een onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. De WKO’s zijn als zodanig in gebruik bij de gebouwen en daaraan dienstbaar. Kortom, de verkrijging zorgappartementen en WKO belast met 2% overdrachtsbelasting

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op