26 april 2019Verkrijging vervaardigd deel verbouwde wollenstoffenfabriek vrijgesteld

Feiten

Een BV heeft een voormalige wollenstoffenfabriek gekocht. Deze voormalige wollenstoffenfabriek is in verschillende delen aan de BV geleverd. Op 13 oktober 2016 is een deel geleverd. De verkoper heeft vóór de levering van dit deel aan dit deel verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De BV is van mening dat sprake is van de verkrijging van een nieuw vervaardigd goed in de zin van art. 11, lid 1, onderdeel a Wet OB. De inspecteur is het hier niet mee eens. De inspecteur stelt namelijk dat er sprake is van renovatie. In geschil is of de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is.

Rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de verkoper een nieuw vervaardigd goed aan de BV heeft geleverd. Deze levering is belast met btw, zodat de samenloopvrijstelling van toepassing is en de BV geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. De rechtbank acht hierbij van belang dat een nieuwe dragende constructie is geplaatst, met behoud van bestaande zuilen voor zover mogelijk en na reparatie ervan. Dit omdat de fundering is aangepast om een verhoogde draagkracht van de vloer te kunnen dragen. Daarnaast acht de rechtbank het van belang dat het dak geheel is vervangen, dat delen van bestaande (buiten)muren met een stabilisatiefunctie zijn verwijderd. Ook overweegt de rechtbank dat er nieuwe staalconstructies zijn aangebracht, omdat de al aanwezige gietijzeren spanten onvoldoende draagkracht hadden om samen met de nog resterende muren het nieuwe dak te kunnen dragen. Kortom, de rechtbank stelt dat de BV geen overdrachtsbelasting verschuldigd is en hieraan doet volgens de rechtbank niet af dat monumentale aspecten van de wollenstoffenfabriek zijn bewaard.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op