10 november 2011Verkoop winkelvoorraad en -uitrusting door verhuur benodigde winkelruimte niet belast met btw

De overdracht van een onderneming is op grond van art. 37d Wet OB niet belast met btw. Naar het oordeel van de Hoge Raad vallen langlopende diensten, zoals het detacheren van personeel, buiten de reikwijdte van deze bepaling (zie 11.5.1.3). In het Christel Schriever-arrest van het HvJ EU is geoordeeld dat de overdracht van een sportwinkel door middel van een verkoop van de winkelvoorraad en -uitrusting alsmede de verhuur van de benodigde winkelruimte voor onbepaalde tijd in beginsel kwalificeert als een (onbelaste) overdracht van een onderneming. Naar het oordeel van het HvJ EU kan de benodigde langlopende verhuurdienst dus meetellen voor de vraag of over de verkochte winkelvoorraad en -uitrusting al dan niet btw verschuldigd is. Niettemin zal -hetgeen in die procedure niet in geschil was- de verhuur zelf niet vallen onder de reikwijdte van art. 37d Wet OB. In zoverre stemt dit arrest daarom overeen met de jurisprudentie van de Hoge Raad. Voor meer informatie over de bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingen en het betreffende arrest zie 11.5.       

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op