17 augustus 2016Verkoop combikaart transferium door gemeente Utrecht belast met 21% btw

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de verkoop van een combikaart door de exploitant van Utrechtse Parkeer- en Reislocaties (transferia) belast is met 21% btw.

In deze zaak gaat het om de gemeente Utrecht die vier Parkeer- en Reislocaties (transferia) exploiteert. De bezoekers van de transferia krijgen bij het inrijden een inrijkaart die binnen een uur ingewisseld kan worden voor een combikaart. Met een combikaart kunnen maximaal vijf personen de gehele dag gebruik maken van het gemeentelijk openbaar vervoer binnen de gemeente Utrecht. De combikaart doet tevens dienst als uitrijkaart voor het transferium. Het parkeertarief bij de transferia bedraagt € 4,50, het tarief voor de combikaart (in 2014) € 5. Tot december 2013 werd door het vervoersbedrijf per combikaart € 3,29 in rekening gebracht. Vanaf december 2013 wordt het gemeentelijk openbaar vervoer verzorgd door een andere vervoerder. Bij de transferia kan geen los kaartje worden gekocht voor het openbaar vervoer. Uiteraard kan de bezoeker wel rechtstreeks bij de vervoerder een kaartje kopen. In 2013 heeft 50% van de bezoekers van een van de transferia de inrijkaart ingewisseld voor een combikaart. Een van de transferia verschilt met de andere drie transferia, omdat in de omgeving van dit transferium veel gratis parkeerplaatsen zijn.

De inspecteur heeft per brief van 13 juli 2009 met betrekking tot een van de transferia medegedeeld dat de verkoop van een combikaart één samengestelde prestatie is met als hoofdprestatie het aanbieden van vervoer (belast met 6% btw). Naar aanleiding van het Purple Parking-arrest van het HvJ is de inspecteur op dit standpunt teruggekomen en heeft hij per brief van 19 april 2013 medegedeeld dat dat sprake is van één samengestelde prestatie waarbij het gelegenheid geven tot parkeren de hoofdprestatie is en het aanbieden van het vervoer de bijkomende prestatie (belast met 21% btw). Hierbij is het standpunt ingenomen dat per 1 januari 2014 21% btw voldaan moet worden over de verkoop van combikaarten. De exploitant van de transferia heeft in de aangifte over het tijdvak januari 2014 21% btw voldaan ter zake van de verkoop van de combikaarten. Tegen de teruggaafbeschikking ten bedrage van € 135.244 is bezwaar gemaakt en is verzocht om een aanvullende teruggaaf van € 7.147. De inspecteur heeft het bezwaar afgewezen. Tegen deze beslissing is beroep ingesteld bij Rechtbank Gelderland.

De rechtbank is van oordeel dat bij de verkoop van de combikaart twee prestaties kunnen worden onderscheiden: het gelegenheid geven tot parkeren en het tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van het openbaar vervoer. De rechtbank acht hierbij van belang dat de bezoeker ook alleen kan parkeren en dat dit ook gebeurt, terwijl vanaf de transferia ook gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer zonder te parkeren in de transferia. De rechtbank is van oordeel dat de hoofddienst bestaat in het gelegenheid geven tot parkeren omdat het de modale consument daarom te doen is. Dat door te parkeren de gehele dag vrijwel kosteloos onbeperkt gebruik mag worden gemaakt van het openbaar vervoer maakt de hoofdprestatie (het parkeren) aantrekkelijker. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de gemeente Utrecht probeert de auto’s uit de binnenstad te weren en daarom het parkeren bij de transferia zo aantrekkelijk mogelijk wil maken. Ter zake van de verkoop van combikaarten is de gemeente Utrecht daarom 21% btw verschuldigd en is het beroep ongegrond.

 De uitspraak van de rechtbank achten wij juist. Wel vragen wij ons af waarom in de feiten uitsluitend vermeld wordt welke vergoeding tot december 2013 per combikaart in rekening gebracht werd door het vervoersbedrijf, maar dat niet wordt vermeld hoeveel het andere vervoersbedrijf vanaf december 2013 per combikaart in rekening heeft gebracht. In de beroepsprocedure gaat het immers over het tijdvak januari 2014.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op