2 december 2011Verkoop 30%-aandelenbelang overdracht onderneming?

De verkoop van aandelen door een B.V. die managementdiensten heeft verricht aan deze dochtervennootschap is vrijgesteld van btw-heffing. Dat leidt de Hoge Raad af uit het arrest AB SKF van het HvJ EU. De Hoge Raad twijfelt echter of de verkoop van 30% van de aandelen een (onbelastbare) overdracht van een gedeelte van de onderneming is en heeft hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU. Hierbij wenst de Hoge Raad van het HvJ EU te vernemen of het van belang is dat de koper ook de overige 70% van de aandelen koopt, hetgeen in onderhavige procedure het geval is. Voor meer informatie over de verkoop van aandelen en de regeling voor de overdracht voor ondernemingen zie 11.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op