9 maart 2012Verhuur van tentoonstellingsruimte door woningcorporatie belast met btw

De verhuur van ruimten aan steeds wisselende huurders mag op grond van het beleid steeds verhuurd worden met 19% btw. Door dit begunstigend beleid is niet steeds per huurder een optieverzoek in de huurovereenkomst dan wel aan de inspecteur nodig. Een aantal instellingen mogen echter geen gebruik maken van dit goedkeurend beleid. Het gaat hierbij om instellingen van wie -kort gezegd- de primaire activiteiten niet belast zijn met btw. Een woningcorporatie was het hier niet mee eens en stelde beroep in bij de rechter. Uiteindelijk met succes. Naar het oordeel van de Hoge Raad is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om een woningcorporatie uit te sluiten van het begunstigend beleid.  Zie 7.9 voor dit beleid en het arrest van de Hoge Raad.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op