28 september 2012Verhuur ruimte en bijkomende diensten één prestatie

Het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse (FFW) huurt diverse kantoorruimten. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de ruimten worden verhuurd tegen betaling van drie soorten vergoedingen, namelijk een afzonderlijke vergoeding voor het gebruik van de ruimten, een vergoeding voor de kosten van verzekering van het pand en een vergoeding voor de verplicht door de verhuurder te verrichten diensten, zoals reparatie en schoonmaak. Indien deze drie vergoedingen niet worden betaald, kan de verhuurder de overeenkomst beëindigen.

De verhuurder heeft niet gekozen voor btw-belaste verhuur en heeft ook geen btw in rekening gebracht over de door hem te verrichten diensten, omdat hij van mening is dat deze ook zijn vrijgesteld van btw-heffing. FFW meent echter dat deze door de verhuurder te verrichten belast zijn en heeft de btw die hij over de diensten betaald zou hebben, teruggevraagd. 

Het HvJ EU is van oordeel dat voor de bepaling van de vraag of sprake is van een drietal zelfstandige diensten, één niet te splitsen economische prestatie of een hoofddienst met bijkomende diensten, alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Het HvJ oordeelt dat de verzekeringskosten en de onderhoudsdiensten in het onderhavige geval geen doel op zich lijken te zijn voor de huurder, maar een middel om de hoofddienst, namelijk het gebruik van de ruimten, in de beste omstandigheden te benutten. Het enkele feit dat een derde deze diensten ook zou kunnen verrichten in de plaats van de verhuurder, betekent niet automatisch dat geen sprake is van bijkomende diensten. Het is aan de Engelse rechter om met inachtneming van dit arrest een oordeel te vellen over de vraag of er sprake is van één verhuurdienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op