16 oktober 2012Verhuur perceel met aanlegplaats voor boot is onsplitsbare prestatie

Een ondernemer exploiteert een watercentrum met onder andere een caravanpark, een jachthaven en diverse recreatieve voorzieningen. De percelen grond in het caravanpark zijn allen gelegen aan het water. De exploitant biedt haar huurders de mogelijkheid om, naast het plaatsen van een (sta)caravan op het perceel grond, een boot af te meren bij het perceel. Ongeveer de helft van de huurders maakt van deze mogelijkheid gebruik en heeft de aanlegplaats zelf ingericht met een steiger, afmeerpalen en ringen. 

De inspecteur is van mening dat de mogelijkheid die huurders hebben om een boot af te meren bij het door hen gehuurde perceel, te beschouwen is als een afzonderlijke prestatie, die in de btw-heffing betrokken moet worden. De terbeschikkingstelling van een ligplaats is volgens de inspecteur een wezenlijk onderdeel van de huurovereenkomst en bovendien zijn de grondverhuur en de terbeschikkingstelling van een ligplaats prestaties die elders afzonderlijk in het economisch verkeer worden aangeboden. Om die reden is een naheffingsaanslag opgelegd. De exploitant brengt daar tegenin dat het aanbieden van een ligplaats geen doel op zich is, maar slechts een middel om de hoofdprestatie (namelijk de verhuur van de percelen grond) zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Er is volgens de exploitant geen sprake van een afzonderlijke prestatie. 

Rechtbank Leeuwarden heeft geoordeeld dat de mogelijkheid tot het afmeren van een boot bij het perceel in casu inderdaad een bijkomend element is om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De exploitant biedt de mogelijkheid om de aanlegplaats te benutten namelijk niet afzonderlijk aan en laat de inrichting van de aanlegplaatsen (met bijvoorbeeld een steiger) over aan haar huurders. Bovendien maakt slechts de helft van de huurders gebruik van de ligplaats, hetgeen betekent dat geen sprake is van een onmisbaar element bij de verhuur van de percelen. Aangezien het bijkomende element opgaat in de hoofdprestatie, heeft de rechtbank de naheffingsaanslag vernietigd. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op