26 mei 2016Verhuur kajuitzeiljachten niet belast met 6% btw

De verhuur van kajuitzeiljachten, die door de huurders naar eigen inzicht gebruikt mogen worden, is naar het oordeel van Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet aan te merken als het met 6% belaste geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie.

Fiscale eenheid X exploiteert een zeilschool en verhuurt zeil- en motorboten. Onder de boten die X verhuurt, bevinden zich zogeheten kajuitzeiljachten. Deze jachten, die beschikken over slaapplaatsen, een toilet en een gelegenheid tot koken, worden op vier verschillende wijzen aangeboden: voor deelname aan wedstrijden, voor dagverhuur, voor een weekend, midweek of week varen op de Zeeuwse wateren en voor zeezeilen. Verder stelt X vergaderruimten ter beschikking en verkoopt zij boten. X maakt gebruik van de havenfaciliteiten van de jachthaven Y. X heeft een accommodatie aan de wal, bestaande uit een gebouw met een kantoor met informatiebalie, een kantine, sanitaire voorzieningen, douche- en kleedruimten, een instructieruimte, dag- en overnachtingsverblijven en een parkeerplaats.

X heeft ter zake van de verhuur van de boten het algemene btw-tarief toegepast en hiertegen bezwaar aangetekend. De inspecteur van de Belastingdienst en X delen inmiddels het standpunt dat met betrekking tot de verhuur van polyvalken, sup-boards en kano’s het 6%-tarief van toepassing is en met betrekking tot de verhuur van motorboten en sloepen het btw-tarief van 19 dan wel 21%. Tussen partijen is nog in geschil of X het 6%-tarief mag toepassen ter zake van de verhuur van de kajuitzeiljachten. X is van mening dat de verhuur van de kajuitzeiljachten aan te merken is als het gelegenheid geven tot sportbeoefening, omdat zij naast de enkele verhuur van het kajuitzeiljacht tal van faciliteiten aan de huurder ter beschikking stelt (zoals administratieve handelingen, het gereedmaken van het jacht voor gebruik en het verstrekken van attributen) en omdat de accommodatie waarover zij beschikt een sportaccommodatie is en dat de verhuur van de kajuitzeiljachten is aan te merken als het recht om gebruik te maken van die sportaccommodatie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat de terbeschikkingstelling van het jacht niet aan te merken is als het gelegenheid geven tot sportbeoefening, omdat de huurder het jacht tijdens de huurperiode naar eigen inzicht kan gebruiken en X geen bemoeienis heeft met dit gebruik. Met betrekking tot de faciliteiten die X ter beschikking stelt aan de huurder merkt de rechtbank op dat deze grotendeels inherent zijn aan de verhuur van het jacht, aangezien de huurder het jacht immers overeenkomstig zijn bestemming moet kunnen gebruiken. Ook het verstrekken van de benodigde attributen is volgens de rechtbank inherent aan de verhuur van het kajuitzeiljacht, zodat deze elementen opgaan in de verhuurdienst en niet leiden tot het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De beschikking over een sportaccommodatie kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin leiden tot de kwalificatie ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Voor de verhuur van het jacht is op zichzelf niet relevant of de plaats van (terug)overdracht van het jacht een water is dat ook als onderdeel van een sportaccommodatie dient of kan dienen. Bovendien kan niet gezegd worden dat X de huurders vanuit de sportaccommodatie gelegenheid geeft de zeilsport te beoefenen, nu de huurder het jacht tijdens de huurperiode naar eigen inzicht kan gebruiken. Tot slot is de bijkomende dienstverlening vanuit de accommodatie enerzijds zodanig bijkomstig dat het opgaat in de verhuur van het jacht (gelegenheid tot douchen, omkleden en gebruik van het toilet) en anderzijds niet zodanig nauw verbonden met de verhuur van het jacht dat het tezamen daarmee één dienst vormt (parkeren, kantine en mogelijkheid een overnachting te boeken). Het kajuitzeiljacht zelf is niet aan te merken als sportaccommodatie, aldus de rechtbank. Het 6%-tarief is dan ook niet van toepassing op de verhuur van deze jachten.

 In deze zaak ontkent de rechtbank niet dat de accommodatie van X kan kwalificeren als sportaccommodatie, maar ontbreekt de link tussen de accommodatie en het zeiljacht en ontbreken de op watersport gerichte diensten, waardoor het 6%-tarief alsnog niet van toepassing is. Zie