16 juli 2012Verhuur garageboxen deelt niet in vrijstelling

De verhuur van garageboxen aan particulieren deelt niet in de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken, zo heeft Rechtbank Breda geoordeeld

De verhuurder bracht aan zijn huurders geen btw in rekening, omdat hij van mening was dat de verhuur kwalificeerde als de vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. De garageboxen zijn namelijk aan te merken als multifunctionele ruimten die i.c. primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen worden of kunnen worden gebruikt, en die door veel huurders feitelijk als opslagruimte worden gebruikt, aldus de verhuurder. 

De rechtbank oordeelde echter dat een uitzondering op een vrijstelling niet strikt mag worden uitgelegd. De garageboxen zijn naar hun aard bedoeld om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en worden naar maatschappelijke opvattingen ook als zodanig gezien. 

Zie 7.8 voor meer informatie over de verhuur van onroerend goed.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op