3 april 2018Verhoging verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% is generieke maatregel

In een recente brief geeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een nadere reflectie over het kabinetsvoornemen om de btw op groene en fruit te verhogen.

De Staatssecretaris van Financiën (hierna: de Staatssecretaris) meldt in zijn brief dat het kabinetsvoornemen het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9% geldt voor het gehele aanbod van levensmiddelen. Het gaat zowel om levensmiddelen die als gezond bekend staan als om levensmiddelen die als ongezond worden gezien. Er is volgens de Staatssecretaris geen reden aan te nemen dat consumenten door deze generieke verhoging zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten.

Vanuit fiscaal oogpunt is het niet mogelijk om in deze generieke btw-verhoging een uitzondering te maken voor groente en fruit. Een dergelijke uitzondering is lastig af te bakenen volgens de Staatssecretaris, omdat groente en fruit als basingrediënten onderdeel uitmaken van veel samengestelde producten. Tevens kan de btw-verhoging niet los worden gezien van de andere maatregelen uit het regeerakkoord. Tegenover de btw-verhoging staat namelijk een verlaging van de belasting op inkomsten. Dit betekent dat mensen ook meer te besteden hebben.

Wij zijn het eens met de Staatssecretaris. Voordelen van een generieke verhoging van het verlaagde btw-tarief ten opzichte van een verhoging van het btw-tarief voor bepaalde producten (bijv. ongezonde levensmiddelen) zijn: eenvoud (minder administratieve lasten), minder afbakeningsproblematiek (wat valt binnen en wat valt buiten het lage tarief) en en geen gebruik van de btw-tarieven als een oneigenlijk en ineffectief middel tot gedragsverandering van consumenten (bijv. kopen van meer gezonde levensmiddelen). Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op