6 februari 2019Verhoging kantineforfait sportverenigingen naar 13% en vervallen voorafgaande goedkeuring giftelement charitatieve evenementen

In verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%, wordt het zogenoemde kantineforfait voor sportverenigingen per 1 januari 2019 verhoogd van 11,5% naar 13%.

Daarnaast is voor charitatieve evenementen/acties om praktische redenen een voorwaarde vervallen. Het betreft de voorwaarde dat de bevoegde inspecteur zich vóór de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord dient te verklaren met de toepassing van de goedkeuring.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op