9 mei 2012Verhoging btw-tarief van 19% naar 21% en verlaging btw-tarief op podiumkunsten

In het Regeerakkoord werd voorzien dat Nederland in 2012 een begrotingstekort zou hebben van minder dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Omdat de economische omstandigheden sindsdien aanzienlijk zijn verslechterd is de huidige budgettaire positie van Nederland slechter dan destijds en in het Stabiliteitsprogramma 2011 werd verwacht. Nederland mag echter op grond van Europese regels geen begrotingstekort hebben van meer dan 3%. Omdat het begrotingstekort voor 2012 werd begroot op 4,6% waren aanvullende maatregelen nodig. Nederland diende dit pakket maatregelen eind april in te dienen bij de Europese Commissie. Het lukte de regeringspartijen VVD en CDA echter niet om samen met gedoogpartner PVV (en steun van de SGP) om met een pakket maatregelen te komen. Maar liefst zeven weken werd in het Catshuisoverleg overleg gevoerd, maar zonder resultaat. De PVV trok zich terug uit dit overleg, hetgeen de val van het kabinet Rutte I betekende. Het niet (tijdig) indienen van maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen betekende een dreiging van forse Europese sancties.

De dreiging van deze sancties is afgewend doordat de regeringspartijen VVD en CDA samen met D66, Groenlinks en de Christenunie (in 48 uur!) een akkoord hebben bereikt over een pakket maatregelen om de begroting op orde te krijgen. Zoals verwacht is één van die maatregelen de verhoging van het algemene btw-tarief. Dit btw-tarief zal in oktober 2012 verhoogd worden van 19% naar 21%. Deze maatregel raakt iedereen, maar in het bijzonder de kopers van nieuwbouwwoningen van wie het huis in of na oktober 2012 wordt opgeleverd. Zij hebben immers een woning gekocht in de veronderstelling dat hierover 19% btw verschuldigd is. De verhoging van de btw met 2% brengt met zich mee dat de prijs van de woning hoger wordt. De verkoper van de nieuwbouwwoning mag deze extra btw afwentelen op de koper. Hiermee strijdige bedingen zijn volgens art. 52 Wet OB nietig. Voor kopers die reeds het maximale geleend hebben bij de bank betekent dit een strop. Om die reden is door brancheverenigingen gepleit voor een overgangsregeling die bestaande contracten respecteert. De verwachting is dat deze overgangsregeling er ook gaat komen. Wat de inhoud is van de overgangsregeling is vooralsnog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is zal dit door BTW-PLAZA worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen. De verhoging van de btw heeft ook nadelige consequenties voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto. Ter zake van auto’s die voor oktober 2012 met btw zijn aangeschaft is immers 19% btw in aftrek gebracht, maar zal over 2012 en volgende jaren 21% btw verschuldigd zijn over het privégebruik. Hieraan zal aandacht besteed worden in de door BTW-PLAZA georganiseerde bijeenkomsten voor het privégebruik van de auto. 

De btw wordt niet alleen verhoogd. Het btw-tarief op podiumkunsten (concerten, theatervoorstellingen, etc.) dat in 2011 werd verhoogd naar 19% wordt weer verlaagd naar 6%. Wanneer deze btw-verlaging in werking treedt, is nog niet bekend. Demissionair minister de Jager is er een voorstander van om de btw-verlaging (bij wijze van uitzondering) in juli 2012 in werking te laten treden. Dit in verband met de start van het seizoen 2012/2013. Of dit gaat lukken is nog onzeker. Het btw-tarief voor de levering van kunstvoorwerpen dat in 2011 eveneens werd verhoogd van 6% naar 19% wijzigt echter niet. In de praktijk bestaat hierover bij galeriehouders onvrede. Overigens is het maar zeer de vraag of de btw-verlaging voor podiumkunsten ook daadwerkelijk betekent dat de prijzen voor de concerten, theatervoorstellingen etc. 13% lager worden. Het verleden leert dat de btw-verlaging wel eens ten goede zou kunnen komen aan de organisator van de concerten en de theatervoorstellingen in plaats van de bezoeker. Tot slot is aangekondigd dat er een onderzoek komt naar het onderbrengen van de levering van zonnepanelen onder het lage btw-tarief van 6%.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op