12 maart 2012Verhoging btw-tarief levering renpaarden, hobbypaarden etc per 1 juli 2012

Nederland moet het tarief voor de levering van paarden aanpassen. Op grond van de btw-richtlijn is het verlaagde tarief van 6% immers uitsluitend van toepassing op de levering van slachtpaarden (en dus niet op renpaarden, hobbypaarden etc). De Tweede Kamer heeft voor de aanpassing van dit tarief de Wet aanpassing tarief levende dieren aangenomen. Op grond van een motie is de inwerkingtreding van deze wet uitgesteld tot nader order. De reden hiervan is dat Frankrijk en Duitsland ook nog het verlaagde btw-tarief toepassen op de levering van andere paarden dan slachtpaarden. Na overleg met de Europese Commissie heeft de staatssecretaris te horen gekregen dat Nederland tot 1 juli 2012 uitstel krijgt. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer daarom geïnformeerd dat hij voornemens is om de wet bij Koninklijk Besluit per 1 juli 2012 in werking te laten treden. Voor meer informatie zie 5.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op