19 april 2013Vergrijpboete wegens eenzijdige benadering btw-ondernemerschap

Een stichting tot instandhouding en bevordering van Joodse boekhandels heeft van 1992 tot 2002 een boekhandel geëxploiteerd. In de jaren 2004 tot en met 2006 zijn door de stichting onder andere een kampeerauto en een stuk grond met vakantiewoning aangekocht. In diezelfde jaren heeft de stichting op aangifte voorbelasting in aftrek gebracht met betrekking tot de aankoop van deze goederen en overige privéuitgaven van de oprichtster van de stichting. De inspecteur heeft vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat volgens hem geen sprake is van btw-ondernemerschap. Tevens is een vergrijpboete van 25% wegens grove schuld opgelegd. 

De stichting bestrijdt de aanslag omdat zij haars inziens wel degelijk btw-ondernemer is. Zij voert hierbij aan dat zij beschikt over een nummer van de Kamer van Koophandel en als bedrijfsmatig aan te merken kosten maakt. Bovendien is volgens haar sprake van continuering van eenmaal daadwerkelijk uitgeoefend btw-ondernemerschap. Zij beweert de kampeerauto en de vakantiewoning aan derden te huur te hebben aangeboden. Tot slot voert de oprichtster van de stichting de volgens haar verzachtende omstandigheden aan dat zij ooit is opgelicht en dat zij kort na de oorlog uit Joodse ouders is geboren. 

Evenals rechtbank Haarlem oordeelt Hof Amsterdam in deze zaak dat de stichting in de jaren 2004 tot en met 2006 geen btw-belaste economische activiteiten heeft verricht en daarom geen recht had op aftrek van voorbelasting. Niet bewezen is dat sprake is geweest van verhuur van de kampeerauto of vakantiewoning aan derden. Daarnaast acht het hof de opgelegde vergrijpboete passend en geboden, omdat de stichting met in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid heeft gehandeld. de stichting heeft haar btw-plicht eenzijdig benaderd door wel voorbelasting in aftrek te brengen, maar geen btw over haar ontvangsten aan te geven. De omstandigheden die de oprichtster van de stichting aanvoert, zijn naar het oordeel van het hof niet verzachtend.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op