23 mei 2014Vergoeding rechtsbijstand advocaat belast met btw

Een advocaat verricht, naast zijn algemene dienstverlening, diensten aan minder- of onvermogende cliënten (zogeheten toevoegings- of pro Deo-zaken). De Raad voor de Rechtsbijstand kent aan de cliënten een vergoeding toe, die rechtstreeks wordt uitbetaald aan de advocaat. Indien een eigen bijdrage is verschuldigd, int de advocaat deze rechtstreeks bij de cliënten. In 2009 heeft de advocaat geen btw voldaan met betrekking tot de bedragen die hij in verband met de toevoegingszaken heeft ontvangen, omdat naar zijn mening sprake is van een subsidie die buiten de btw-heffing moet blijven. De inspecteur meent echter dat sprake is van vergoedingen waarover btw verschuldigd is.

In eerste aanleg heeft Rechtbank Den Haag in deze zaak geoordeeld dat de ontvangsten aan te merken zijn als vergoedingen en daarom in de btw-heffing betrokken dienen te worden. In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag eensluidend. In cassatie bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het hof. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de bijdrage die de Raad voor de Rechtsbijstand aan de advocaat betaalt de tegenprestatie vormt voor de diensten van de advocaat. Tussen de persoon die de dienst verricht en de persoon die de dienst ontvangt bestaat een rechtsbetrekking, omdat de dienstverrichter (de advocaat) op grond van de Wet op de rechtsbijstand gehouden is om, als tegenprestatie voor de betaling van een bijdrage door de Raad voor de Rechtsbijstand, rechtskundige bijstand te verlenen aan de rechtzoekende. 

 

Zie 4.1 voor meer informatie over de vergoeding.? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op