26 oktober 2012Verbetering concurrentiepositie België door afschaffing borgstelling bij invoer

Evenals in Nederland kent België een verleggingsregeling voor de btw die verschuldigd is bij invoer van goederen. Om van deze verleggingsregeling in België gebruik te kunnen maken, moesten ondernemers tot voor kort in het bezit zijn van een zogeheten ET 14000-vergunning.

Ondernemers die een ET 14000-vergunning wilden aanvragen, moesten daartoe een aanvraag indienen en een vooruitbetaling doen, die berekend werd aan de hand van de geraamde of effectieve invoer gedurende een periode van twaalf maanden. De vooruitbetaling was gelijk aan 1/24 deel van het totaalbedrag aan de wegens invoer verschuldigde btw op jaarbasis. Dit bedrag kon, met name voor bedrijven die regelmatig grote hoeveelheden goederen invoerden via België, flink oplopen. Nederland kende een dergelijke borgstelling niet, waardoor Nederland als logistiek vestigingsland voor niet op de logistiek van de EU georiënteerde bedrijven aantrekkelijk was dan België.

Per 1 oktober 2012 is dit concurrentievoordeel teniet gedaan door een recente maatregel van de Belgische overheid op grond waarvan de ET 14000-vergunning niet langer benodigd is.  Beide landen kennen nu, wat betreft de verleggingsregeling bij invoer, dezelfde regelgeving.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op