20 oktober 2014Vaste inrichting btw vereist voldoende duurzaamheid en geschikte structuur

De Poolse vennootschap Welmory sp z.o.o. (hierna: Welmory) heeft een overeenkomst gesloten met een Cypriotische vennootschap, Welmory Limited, op grond waarvan de laatstgenoemde een website in het Pools beheert waarop veilingen worden georganiseerd. Welmory Limited gebruikt voor het beheer personeel en materiële middelen die (deels) toebehoren aan Welmory. Welmory biedt op de website voor eigen rekening producten ter veiling aan en verkoopt deze. De website genereert op tweeërlei wijze omzet: klanten kopen op de website credits van Welmory Limited om te kunnen bieden op de veilingen (zogeheten biedcredits) en kopen via de veilingen vervolgens producten van Welmory. ?

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst ontvangt Welmory, na facturering over de maanden januari tot en met april 2010, een vergoeding van Welmory Limited voor de dienst van de verkoop van de producten en daarmee samenhangende diensten, zoals advertenties. Welmory draagt hierover geen btw af, omdat deze naar haar mening op Cyprus verschuldigd is door Welmory Limited. De Poolse fiscus meent echter dat de diensten belastbaar zijn in Polen. Volgens de fiscus is Welmory namelijk een Poolse vaste inrichting van Welmory Limited.  

De Poolse rechter heeft het HvJ EU in deze zaak de prejudiciële vraag gesteld of er in casu vanuit kan worden gegaan dat diensten zijn verricht aan een vaste inrichting van de belastingplichtige. Het HvJ EU oordeelt dat er slechts vanuit kan worden gegaan dat Welmory Limited een vaste inrichting heeft in Polen wanneer zij daar een inrichting drijft die gekenmerkt wordt door een voldoende mate van duurzaamheid en een, wat personeel en technische middelen betreft, geschikte structuur om de voor haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en gebruiken. In geval van twijfel kan niet worden uitgegaan van een vaste inrichting in Polen, zodat in dat geval Cyprus heffingsbevoegd is voor de btw. Het feit dat een economische activiteit, zoals de activiteit die wordt verricht door de Cypriotische vennootschap, kan worden uitgeoefend zonder dat een daadwerkelijke personele en materiële structuur op Pools grondgebied nodig is, is hierbij niet doorslaggevend, aldus het HvJ EU. Ondanks de bijzondere aard van deze activiteit is minstens een geschikte structuur nodig, met name wat betreft personeel en technische middelen (zoals computers, servers en aangepaste software). De Poolse rechter zal dit moeten nagaan en beoordelen. 

Zie 1.12 voor meer informatie over de vaste inrichting.???

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op