25 november 2011Vanuit Zimbabwe (verwijtbaar) te laat bezwaar ingediend tegen naheffingsaanslag btw en vergrijpboete van 100%

Een B.V. waarvan de directeur in Zimbabwe zit moet toereikende maatregelen nemen om de post te verwerken, aldus Hof Amsterdam. Indien de B.V. dit nalaat en een naheffingsaanslag van € 1.020.249 plus een vergrijpboete van 100%(!) pas na vijf weken in Zimbabwe ontvangen wordt, is het feit dat hierdoor (te) weinig tijd resteert om een bezwaarschrift op te stellen voor rekening van de B.V. Dat de B.V. een koerier inschakelt -de duurste manier van verzending- om dit bezwaarschrift tijdig te bezorgen, levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op indien het bezwaarschrift ruim na het verstrijken van de bezwaartermijn door de inspecteur is ontvangen. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de B.V. tegen de uitspraak van Hof Amsterdam zonder nadere motivering afgedaan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op