22 januari 2015Vanaf 2015 verzwaarde bewijslast voor intracommunautaire transacties Hongarije

Voor intracommunautaire leveringen geldt het nultarief in het land van vertrek. Voor het nultarief gelden een aantal, door de btw-ondernemer te bewijzen, voorwaarden (zie 9.1.2). Op 1 oktober 2013 voerde Duitsland een verzwaarde bewijslast voor intracommunautaire leveringen in: de Gelangensbestätigung (ontvangstverklaring). Zonder dit document was de toepassing van het nultarief niet mogelijk. Ook Denemarken, Portugal en Slowakije voerden aanvullende documentvereisten aangaande intracommunautaire leveringen en verwervingen in. 

In navolging van deze EU-lidstaten heeft Hongarije per 1 januari 2015 een lastenverzwaring doorgevoerd met de invoering van het zogeheten EKAER-nummer. Het goederentransport over de weg door een vervoermiddel met een gewicht van meer dan 3,5 ton van en naar Hongarije vanuit en naar Europese lidstaten moet vanaf 1 januari 2015 zijn voorzien van een registratienummer. Dit nummer moet worden aangevraagd in het EKAER-systeem door de Hongaarse btw-plichtige die betrokken is bij de betreffende goederentransactie. 

Nederlandse btw-ondernemers die niet geregistreerd zijn in Hongarije hoeven zich in principe niet te registreren in het EKAER-systeem. De maatregel kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor ondernemers die te maken krijgen met het systeem. Zij moeten extra documenten en informatie beschikbaar stellen aan de leverancier of afnemer, bijvoorbeeld het kenteken van het vervoermiddel, de precieze waarde en het nettogewicht van de goederen. Ook kan er een financiële en commerciële risicoverhoging ontstaan, omdat voor een aantal goederen een risicogarantie gevraagd wordt alvorens een EKAER-nummer wordt afgegeven.

Wij adviseren ondernemers reeds vroeg in het transactieproces duidelijke afspraken te maken met afnemers en leveranciers over de goederentransporten van en naar Hongarije. Indien Hongarije slechts een doorvoerland is, is het van belang te kunnen aantonen dat geen EKAER-nummer benodigd is, omdat de goederen het land weer verlaten.

 U kunt contact opnemen met onze partner VDFR VAT Management voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op