11 oktober 2016Update proefprocedure btw en horeca

Zowel Rechtbank Zeeland-West-Brabant als Rechtbank Gelderland hebben geoordeeld dat de uitsluiting van alcoholische dranken van het lage btw-tarief voor restaurantdiensten toegestaan is.

Een jaar geleden hebben wij op BTW-PLAZA melding gemaakt van een proefprocedure over de btw in de horeca. Concrete vraag is of het verstrekken van alcoholhoudende dranken van het lage btw-tarief van 6% mag worden uitgezonderd. Inmiddels hebben zowel Rechtbank Zeeland-West-Brabant als Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan. Omdat alleen de uitspraak van Rechtbank Gelderland gepubliceerd is op rechtspraak.nl, gaan wij in dit nieuwsbericht uitsluitend in op die uitspraak.

In de zaak die aan Rechtbank Gelderland is voorgelegd gaat het om een horecagelegenheid die – hetgeen niet in geschil is – uitsluitend restaurantdiensten verricht. De horecagelegenheid heeft verzocht om teruggaaf van € 7.792 btw over het vierde kwartaal van 2014, omdat over de omzet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken naar haar mening ten onrechte 21% btw voldaan is. De inspecteur heeft dit bezwaar afgewezen. Voor de rechtbank is in geschil of over de alcoholhoudende dranken die de horecagelegenheid bij lunches, diners en op het terras serveert 6% of 21% btw verschuldigd is. De horecagelegenheid is van mening dat de enkele verwijzing in post b.12 naar post a.1 van Tabel I onvoldoende is om alcoholische dranken uit te sluiten van het 6%-tarief voor restaurantdiensten die onsplitsbaar zijn. Daarnaast heeft de horecagelegenheid aangevoerd dat het in de praktijk ondoenlijk is om de omzet voor de btw te splitsen vooral door de toename van all-in-one-prijzen voor eten en drinken inclusief alcoholische dranken.

Rechtbank Gelderland oordeelt – onder verwijzing naar de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant – dat de btw-richtlijn uitdrukkelijk toestaat om in het kader van één restaurantdienst twee tarieven te hanteren en de levering van alcoholhoudende dranken van het verlaagde btw-tarief voor restaurantdiensten uit te sluiten. De regeling in de Nederlandse wet is hiermee in overeenstemming, ook al is de uitsluiting in de Nederlandse wet anders geformuleerd dan in de btw-richtlijn. Net als Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet Rechtbank Gelderland geen reden om de zaak aan te houden in afwachting van het antwoord op de prejudiciële vraag van de Hoge Raad in de Arena-zaak. Die zaak heeft namelijk betrekking op een situatie waarin de btw-richtlijn niet uitdrukkelijk voorziet in de toepassing van verschillende btw-tarieven voor één dienst (stadiontour inclusief bezoek aan het voetbalmuseum) Dat het in de praktijk vrijwel ondoenlijk is om de omzet te splitsen kan niet tot een ander oordeel leiden, omdat het niet aan de rechter is om te bepalen wat in dit opzicht wenselijk of redelijk is. De rechtbank dient zich te houden aan de huidige keuze van de wetgever om gebruik te maken van de mogelijkheid om alcoholhoudende dranken uit te zonderen van het verlaagde btw-tarief voor restaurantdiensten. Als de horecagelegenheid wil bewerkstelligen dat die keuze anders wordt dan dient zij zich tot de wetgever te wenden. Rechtbank Gelderland verklaart het beroep daarom ongegrond.

 Dat zowel Rechtbank Zeeland-West-Brabant als Rechtbank Gelderland de horecaondernemers in het ongelijk stellen verrast ons niet. Zoals wij een jaar geleden schreven, bestaat voor de uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde btw-tarief voor restaurantdiensten een expliciete grondslag in de btw-richtlijn. Dat de horecagelegenheid in deze procedure op grond van het Unierecht meent dat het 6%-tarief van toepassing is, achten wij daarom geen houdbaar argument. Ook het standpunt dat de formulering in de Nederlandse wet afwijkt van de btw-richtlijn is naar onze mening geen sterk argument, aangezien geen verplichting bestaat een richtlijn woordelijk over te nemen. Hoewel het zonder meer juist is dat de splitsing van omzet voor de horecasector een lastige klus is, is dit onvoldoende om een wettelijke maatregel terzijde te schuiven.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op