23 april 2015Universele postdiensten en verkoop postzegels in Zweden ten onrechte belast met btw

Op grond van de btw-richtlijn geldt een btw-vrijstelling voor openbare postdiensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten. Daarnaast geldt een btw-vrijstelling voor de levering, tegen de nominale waarde, van postzegels die frankeerwaarde hebben binnen het grondgebied van een EU-lidstaat. In de zaak Commissie/Zweden heeft de Europese Commissie Zweden voor het HvJ gedaagd, omdat Zweden deze btw-vrijstellingen niet toepast en ter zake van deze prestatie btw heft.

Het HvJ oordeelt dat Posten AB in Zweden is aangewezen als leverancier van universele postdiensten en dat de openbare postdiensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten vrijgesteld is van btw-heffing. Het argument dat het toepassen van deze btw-vrijstelling in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit snijdt naar het oordeel van het HvJ geen hout. Het onderscheid tussen openbare en niet-openbare postdiensten is niet gelegen in de aard van de dienst, maar in het feit dat een aanbieder van universele postdiensten onder een juridische regeling valt die welbepaalde verplichtingen met zich brengt. Door btw te heffen over de openbare postdiensten door Posten AB heeft Zweden derhalve in strijd gehandeld met de btw-richtlijn. Ook het feit dat de Zweedse wetgeving niet voorziet in een btw-vrijstelling voor de levering van postzegels is in strijd met de btw-richtlijn. Het beroep van de Europese Commissie wordt daarom volledig gegrond verklaard.

Het arrest van het HvJ is na het TNT Post UK-arrest geen verrassing te noemen. Omdat Nederland deze ‘postvrijstellingen’ wel toepast, zal dit arrest voor de Nederlandse praktijk geen betekenis hebben. Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor postdiensten zie