16 november 2012Uitvoering verbouwing school door gemeente Ermelo geen misbruik van recht

De gemeente Ermelo heeft in 1999 en 2001 geldbedragen beschikbaar gesteld aan een school voor voortgezet onderwijs ten behoeve van uitbreiding en verbouwing van de schoolgebouwen. Nadat de school fiscaal advies had ingewonnen over een mogelijke btw-besparing, heeft zij de gemeente schriftelijk verzocht de verbouwingswerkzaamheden op zich te nemen. De gemeente heeft aan dit verzoek van de school voldaan en is tijdens de verbouwing opgetreden als opdrachtgever en contractspartner van de aannemer, waarbij zij alle reeds bestaande rechten en plichten ter zake van de bouw van de school overnam. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden heeft de gemeente vervolgens de btw die ter zake van de verbouwing aan haar in rekening werd gebracht, als voorbelasting afgetrokken. De inspecteur is van mening dat sprake is van misbruik van recht en heeft om die reden de door de gemeente in aftrek gebrachte btw nageheven. 

In casu is echter geen sprake van misbruik van recht, aldus de Hoge Raad. Het schoolgebouw vormt namelijk een huisvestingsvoorziening (in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs) die door de gemeente is bekostigd, waardoor het de gemeente vrij stond om er voor te kiezen de verbouwingswerkzaamheden in haar opdracht te laten plaatsvinden en na voltooiing tegen de met de school overeengekomen vergoeding op te leveren. Het feit dat de school een vergoeding heeft bedongen en ontvangen die lager is dan de kostprijs van de verbouwing, doet hieraan niets af. De handelswijze van de gemeente en de school zijn, kortom, niet in strijd met het doel en de strekking van de btw-richtlijn. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op