17 juni 2015Uitstel verruiming btw-vrijstelling sport

Uit de jurisprudentie van het HvJ EU volgt dat de btw-vrijstelling voor sport niet beperkt kan worden tot het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan de leden. Ook voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan niet-leden geldt de btw-vrijstelling. De EU-lidstaten mogen de btw-vrijstelling voor sport wel beperken tot niet-commerciële instellingen, hetgeen Nederland ook heeft gedaan. De jurisprudentie van het HvJ EU betekent dat de Nederlandse btw-vrijstelling voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening door een sportvereniging aan de leden verruimd moet worden. Een dergelijke verruiming betekent dat veel niet-commerciële instellingen die nu het 6%-tarief toepassen (met recht op aftrek van de investerings-btw) onder de btw-vrijstelling (zonder recht op aftrek van de investerings-btw) zullen vallen. Door de gemeenten zijn grote zorgen geuit over de financiële gevolgen van een dergelijke verruiming van de btw-vrijstelling.

Staatssecretaris Wiebes heeft een analyse uitgevoerd waarbij gekeken is naar de financiële gevolgen van een verruiming van de btw-vrijstelling voor sport. Naar aanleiding daarvan geeft hij in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij meent dat de verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening op korte termijn onvermijdelijk is. Niettemin ziet hij op korte termijn geen mogelijkheden om binnen de huidige kaders de budgettaire gevolgen van deze maatregel in te passen. Om die reden is de staatssecretaris van mening dat de verruiming van de btw-vrijstelling voor sport nu niet aan de orde kan zijn.

De gemeenten kunnen weer even opgelucht ademhalen, omdat de aangekondigde verruiming van de btw-vrijstelling voor sport uitgesteld wordt. De staatssecretaris ziet echter geen ruimte om deze maatregel niet door te voeren. Dit uitstel zal derhalve niet leiden tot afstel. Indien het 6%-tarief voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening wordt afgeschaft, hetgeen het voornemen lijkt te zijn in de plannen voor de herziening van het belastingstelsel, zal de verruiming van de btw-vrijstelling minder gevoeld worden (btw-vrijstelling zonder aftrek investerings-btw versus 21% btw uit opbrengsten en recht op aftrek investerings-btw). Zou het daarom zijn dat deze pijnlijke btw-maatregel nog even wordt uitgesteld?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op