14 november 2011Uitstel verhoging btw-tarief voor ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden

Tot op heden is de levering van alle paarden belast met 6% btw. Dit is in strijd met het Unierecht. Op grond van het Unierecht mag alleen de levering van ‘slachtpaarden’ belast worden met 6% btw. Het Wetsvoorstel aanpassing tarief levende dieren beoogt de Nederlandse btw-wetgeving op dit punt in overeenstemming te brengen met de btw-richtlijn en de uitleg daarvan door het HvJ EU. Een amendement van de Partij voor de Dieren om de diensten door dierenartsen aan gezelschapsdieren, zoals honden en katten, onder het verlaagde btw-tarief te brengen, haalde het niet. Ook een motie van dezelfde partij om het btw-tarief voor de levering van (veel geconsumeerd) dierlijk voedsel, zoals vlees en vis, te verhogen naar 19% haalde het niet. Een motie die het wel haalde, is die van Omtzigt (CDA) en Nepperus (VVD). Deze motie bewerkstelligt dat de beperking van het verlaagde tarief tot de levering van slachtpaarden uitgesteld wordt. Waarom? Om te voorkomen dat Nederland eerder dan Duitsland en Frankrijk, die evenals Nederland het btw-tarief ten onrechte toepassen op de levering van andere paarden dan slachtpaarden, zijn btw-wetgeving aanpast. Een eerdere beperking van het lage btw-tarief tot de levering van slachtpaarden zou namelijk tot een concurrentienadeel kunnen leiden voor de Nederlandse paardenmarkt. Om die reden is een brief gestuurd naar de Europese Commissie teneinde de betreffende aanpassing van de wetgeving in Duitsland, Frankrijk en Nederland op hetzelfde moment te laten plaatsvinden. De Nederlandse handelaren in ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden kunnen daarom -al is het maar voor even- genieten van het verlaagde btw-tarief. Zie 5.2 voor de vraag welke goederenleveringen/diensten onder het tarief van 6% btw vallen.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op