16 januari 2012Uitbreiding éénloketsysteem btw internationale diensten

Btw-ondernemers die buiten de EU gevestigd zijn en elektronische diensten (e-commerce) verlenen aan consumenten in de EU moeten ter zake van deze diensten btw voldoen in de EU-lidstaat van de consument. Om te voorkomen dat deze btw-ondernemers zich in verschillende EU-lidstaten moeten registreren en aldaar btw voldoen, geldt voor deze situatie een vereenvoudiging. Deze vereenvoudiging bestaat erin dat deze btw-ondernemers zich in één EU-lidstaat registreren en aldaar de btw voldoen die in al de EU-lidstaten ter zake van deze diensten verschuldigd is. Dit zogenoemde ‘éénloketsysteem’ gaat met ingang van 1 januari 2015 ook gelden voor elektronische, omroep- en telecommunicatiediensten aan consumenten door btw-ondernemers binnen de EU. De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de btw-richtlijn dienaangaande aan te passen. Omdat deze nieuwe regeling belangrijke aanpassingen vergt van de IT-systemen van de fisci in de EU, heeft de Europese Commissie een beroep gedaan op de EU-lidstaten om uiterlijk halverwege 2012 in te stemmen met dit voorstel. Tevens geeft de Europese Commissie aan dat zij dit éénloketsysteem in de toekomst graag uit wil breiden naar andere internationale transacties.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op