28 september 2012Terugvragen btw voor toeristen geen commissionairsdienst

Een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw regelt ter zake van door toeristen in Nederland aangekochte goederen, verricht naar het oordeel van Hof Amsterdam geen commissionairsdienst. De diensten van een commissionair bestaan uit het op eigen naam, maar op order en voor rekening leveren van goederen.

De handelswijze van de B.V. is als volgt. Een toerist van buiten de EU koopt in Nederland een goed met (veelal 19%) Nederlandse btw, maar laat de factuur op naam zetten van de B.V. Vervolgens stuurt de toerist deze factuur tezamen met een afgestempeld douanedocument (ter zake van de uitvoer van dit goed uit de EU) naar de B.V. De B.V. reikt vervolgens een factuur uit aan de toerist met 0% Nederlandse btw en betaalt de btw onder inhouding van de provisie door aan de toerist. 

 

Volgens het hof is geen sprake van een commissionairsdienst, omdat de toerist bij het aankopen van de goederen op geen enkele wijze gebruik gemaakt heeft van een tussenpersoon. Daarmee zijn de aankopen niet ‘op order’ van de toerist verricht door de B.V. Bovendien heeft de toerist de aankopen voor eigen rekening verricht. Dit betekent dat de aan de B.V. in rekening gebrachte btw niet voor teruggaaf in aanmerking komt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op