18 april 2013Terugvragen btw oninbare vorderingen niet in btw-aangifte

Met betrekking tot het tijdvak januari 2008 heeft een btw-ondernemer, die een acountants- en belastingadvieskantoor exploiteert, een btw-aangifte ingediend met daarin vermeld € 12.982 verschuldigde btw en € 12.982 voorbelasting. Uit nader onderzoek door de inspecteur bleek dat een deel van de aangegeven voorbelasting, namelijk € 9.040, bestond uit btw begrepen in oninbare vorderingen. De inspecteur heeft dit bedrag vervolgens nageheven, omdat dergelijke btw-bedragen niet via de btw-aangifte, maar slechts via een afzonderlijk teruggaafverzoek kunnen worden teruggevraagd. De btw-ondernemer stelt zich echter op het standpunt dat zij vanaf 1 januari 2005 geen volledige btw-aangifte kan doen, omdat op het aangiftebiljet geen melding kan worden gemaakt van vorderingen op dubieuze debiteuren. Hij meent dat dit in strijd is met de in de Awr neergelegde verplichting om in de aangifte een volledig beeld te geven van zijn btw-positie. 

Hof Amsterdam heeft in deze zaak, in navolging van Rechtbank Haarlem, geoordeeld dat het niet is toegestaan dergelijke btw-bedragen rechtstreeks op aangifte in mindering te brengen. De wettelijke regeling verplicht immers tot het indien van een afzonderlijk teruggaafverzoek. Weliswaar is via een resolutie goedgekeurd dat de in creditnota’s begrepen btw rechtstreeks op aangifte in mindering kan worden gebracht, maar dit houdt niet in dat eenzelfde faciliteit moet worden verleend voor de btw met betrekking tot vorderingen op dubieuze debiteuren. Een btw-ondernemer die een creditnota verzendt (en daarmee zijn vordering prijsgeeft) verkeert namelijk noch rechtelijk, noch feitelijk in dezelfde positie als de btw-ondernemer die denkt dat de in rekening gebrachte vergoeding niet is of zal worden ontvangen, aldus het hof. De inspecteur heeft de btw dan ook terecht nageheven. 

Zie 4.14 voor meer informatie over het teruggaafverzoek bij niet-betaling door de afnemer.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op