22 februari 2013Terrein dat bestemd is voor golfcomplex is bouwterrein

BV X (hierna: X) heeft een aantal percelen grond gekocht met de bedoeling een golfcomplex te realiseren. Voor de oplevering van de percelen zijn een aantal bewerkingen uitgevoerd met het oog op de aanleg van het golfcomplex, namelijk het verwijderen van gewas, het scheuren van land, het graven van waterpartijen en het verrichten van grondwerk. Daarnaast zijn een weg en parkeerplaats voor het bouwverkeer aangelegd. Na de oplevering aan X hebben de vervolgwerkzaamheden plaatsgevonden, zoals het aanbrengen van zand, het aanleggen van een toegangsweg en het neerzetten van een clubhuis, die hebben geleid tot de oplevering van het golfcomplex. In de verkoopakte zijn de percelen aangemerkt als bouwterrein. Om die reden heeft de levering met btw plaatsgevonden en is ter zake van de verkrijging een beroep gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (zie samenloopvrijstelling). De inspecteur van de Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd, omdat hij van mening is dat geen sprake is van een bouwterrein waardoor de levering vrijgesteld is van btw en de verkrijging belast is met overdrachtsbelasting. Tussen partijen is niet in geschil dat de werkzaamheden die voor de verkrijging verricht zijn, aan percelen verricht zijn die kwalificeerden als onbebouwde grond en dat deze werkzaamheden verricht zijn met het oog op de realisatie van het golfcomplex. 

Rechtbank Den Haag heeft in eerste aanleg geoordeeld dat het golfcomplex niet aan te merken is als een bouwwerk, zodat niet kan worden geoordeeld of de daaraan toerekenbare grond kwalificeert als bouwterrein. Slechts de grond die kan worden toegerekend aan het clubhuis kwalificeert als bouwterrein, omdat alleen het clubhuis aan te merken is als bouwwerk, aldus de rechtbank. In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag echter dat de realisatie van het golfcomplex wel degelijk kwalificeert als bebouwing van de grond. De werkzaamheden die voor de verkrijging door X hebben plaatsgevonden, zijn aan te merken als bewerkingen en voorzieningen met het oog op de bebouwing van de grond. Om die reden kwalificeert de grond op het moment van levering als bouwterrein, zo oordeelt het hof.           

Zie 7.6 voor deze uitspraak en meer informatie over de levering van bouwterreinen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op