9 oktober 2014Termijn projectontwikkelaarsresolutie per 2015 weer verkort naar 6 maanden

De verkrijging van een bouwterrein of een ‘nieuw’ gebouw met bijbehorend terrein is in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting wanneer de levering van dit onroerend goed belast is met btw. Deze zogenoemde ‘samenloopvrijstelling’ van overdrachtsbelasting geldt niet wanneer het verkregen onroerend goed door de verkoper als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de btw (deels) in aftrek kan brengen. Op grond van goedkeurend beleid, de zogenoemde ‘projectontwikkelaarsresolutie’, gold -kort gezegd- dat de samenloopvrijstelling toch van toepassing was indien het onroerend goed op de datum van de verkrijging niet langer dan zes maanden in gebruik is genomen of is verhuurd door de verkoper. 

Om tegemoet te komen aan de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt, heeft de staatssecretaris van Financiën in 2012 besloten dat kopers van nieuw zakelijk vastgoed, zoals kantoorpanden en winkelcomplexen, langer dan zes maanden een beroep mogen doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Bij besluit van 31 oktober 2012 is de termijn voor verkrijgingen op of na 1 november 2012 tot 1 januari 2015 verlengd naar 24 maanden. 

In de Nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2015 wordt wettelijk geregeld dat voor verkrijgingen vanaf 1 januari 2015 weer de zesmaandentermijn geldt. Wel heeft de wetgever de mogelijkheid opgenomen dat deze termijn verlengd kan worden indien de situatie op de vastgoedmarkt daartoe aanleiding geeft. De Eerste en Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen. 

In gevallen waarbij de datum van ingebruikneming of de ingangsdatum van de verhuur vóór 1 januari 2015 ligt, is de verlengde termijn van 24 maanden nog van toepassing. Het verdient daarom aanbeveling om in voorkomende gevallen de datum van de eerste ingebruikneming of de ingangsdatum van de verhuur te laten vallen vóór 1 januari 2015. Zie 7.11.1 voor meer informatie over dit onderwerp.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl. ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op