10 januari 2013Terechte naheffing 10,2 miljoen euro voor btw-carrouselfraude

Btw-fraude is het grootste probleem van de btw binnen de EU. De geschatte btw-fraude bedraagt jaarlijks miljarden euro’s. Btw-fraude houdt in dat de door de afnemer betaalde btw niet wordt voldaan aan de overheid. Onlangs is door Rechtbank Den Haag geoordeeld dat aan een ondernemer die betrokken was bij een btw-carrouselfraude, terecht een naheffingsaanslag van 10,2 miljoen euro opgelegd is. 

De in Nederland gevestigde ondernemer BV X handelde in elektronische apparatuur. BV X kocht processoren (cpu’s) in bij diverse leveranciers, naar achteraf blijkt ploffers en andere tussenschakels in de btw-fraude, die de goederen betrokken vanuit Duitsland en Oostenrijk. BV X verkocht de goederen vervolgens door aan haar Nederlandse afnemer BV Y en aan een Oostenrijkse ondernemer. De goederen waren dus afkomstig uit het buitenland en werden, na diverse doorleveringen, weer geleverd naar het buitenland. Opvallend was dat BV X geen voorraad aanhield, maar contact zocht met haar leveranciers nadat zij door haar afnemers was benaderd. De leveranciers brachten aan BV X btw in rekening, die zij als voorbelasting in aftrek bracht. De leveranciers voldeden vervolgens echter niet de door hen verschuldigde btw. De inspecteur van de Belastingdienst heeft de voorbelasting die door BV X in aftrek was gebracht voor een bedrag van 10,2 miljoen euro nageheven, omdat BV X volgens de inspecteur deel uitmaakte van een handelsketen waarin sprake was van btw-carrouselfraude. BV X bestrijdt dit.

Door Rechtbank Den Haag is in deze zaak geoordeeld dat gebleken is dat BV X niet alleen wist dat zij deelnam aan een btw-carrouselfraude, maar hierin ook een actieve rol vervulde. Zo zijn door BV X met betrekking tot de schijntransacties valse facturen en vervoersbescheiden opgemaakt en onderhield de enig aandeelhouder van BV X nauwe contacten met zowel de ploffers als de tussenschakels. De naheffingsaanslag is daarom terecht opgelegd, aldus de rechtbank. 

Zie hoofdstuk 12 van het btw-handboek voor meer informatie over btw-fraude.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op