30 januari 2012Terbeschikkingstelling zzp-ers belast(baar) in land afnemer

ADV, een Duitse vennootschap, stelde in 2005 zelfstandig werkzame vrachtwagenchauffeurs ter beschikking aan vervoersondernemingen in Duitsland en andere landen, waaronder Italië. Op basis van de overeenkomsten met de vrachtwagenchauffeurs factureerden laatstgenoemden aan ADV en ADV aan vervoersondernemingen. Ten aanzien van de facturering aan buitenlandse vervoersondernemingen is met ‘btw verlegd’ gefactureerd. Het ter beschikking stellen van personeel was tot 2010 expliciet genoemd als een dienst die niet belast(baar) is in het land waar de diensverrichter (ADV), maar in het land waar de afnemende btw-ondernemer (de buitenlandse vervoersonderneming gevestigd is. In de prejudiciële zaak ADV is de vraag aan de orde of het ter beschikking stellen van zelfstandige vrachtwagenchauffeurs, niet zijnde personeel, ook onder die bepaling valt. Het HvJ EU beantwoordt deze vraag bevestigend. Deze uitleg voorkomt dat de afnemer moet navragen of de ter beschikking gestelde personen in loondienst van de uitlener dan wel zelfstandig zijn. Sinds 2010 heeft dit arrest uitsluitend belang voor het ter beschikking stellen van zelfstandigen aan niet-ondernemers buiten de EU (bijv. overheidsinstellingen). Zie 3.4 voor dit arrest.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op